کارآموزی صنایع آرد – کارخانه آرد رضا

کد محصول KSG42

تعدادصفحات:۳۷ صفحه فایل WORD

قیمت:۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

موضوع کاراموزی-صنایع آرد
محل کار آموزی : کارخانه آرد رضا (قوچان)
پیشگفتار
مقدمه
مواد اولیه کارخانه
طبقه بندی گندم
۱- طبقه بندی بر مبنای فصل کاشت یا دروه رشد:
۲- طبقه بندی براساس رنگ پوسته :
۳- طبقه بندی بر مبنای سختی آندوسپرم دانه :
۴- طبقه بندی از نظر صنعتی و تجارتی :
الف ) گندم قرمز سخت بهاره HRSW
ب ) گندم قرمز سخت زمستانه HRWW
ج ) گندم قرمز نرم زمستانه
د ) گندم Durum
ه ) گندم سفید ww
ی ) گندمهای مخلوط   Mixel  wheat
مراحل مختلف آسیاب گندم در کارخانه
۱- بوجاری گندم
۲- آسیاب
۳- بسته بندی و نگهداری آرد
خط تولید آرد بصورت کلی
معیارهای استاندارد
آسیاب گندمها و تولید آرد در کارخانه
بوجاری گندم
۱- بوجاری اولیه
۲-بوجاری ثانویه

تاثیر رطوبت :
فرآیند آسیاب کردن گندم
غلطک
تصفیه کننده :
غلطکهای ساینده
غلطکهای نرم کننده
سیستم فیلترها
مقدار انرژی مصرفی
نگهداری آرد و بسته بندی محصول
بسته بندی برای مصارف قنادی ، نانوایی و ماکارونی
مواد بسته بندی:
نگهداری آرد
محصولات تولیدی کارخانه
شناسائی بهر  کد گذاری:
سایر ویژگیهای آرد گندم
قسمت تولید:
گندم ورودی
آزمایشگاه
آزمایشات مختلف در کارخانه آرد
تجهیزات و وسایل آزمایشگاه
وسایل محیط سازی:
وسایل شیشه ای :
وسایل کوچک :
وسایل عمومی
دستگاهها:
وسایل شیشه ای:
وسایل متفرقه:
ارزیابی و آزمایشاههای کارخانه آرد
نمونه برداری از گندم برای ارزیابی
آزمون نمونه ها
اندازه گیری   PH آرد
آزمایش تعیین مقدار گلوتن آرد
اصول روش
تعیین گلوتن مرطوب
تهیه خمیر :
عمل شستشو :
حذف محلول شستشو اضافی :
تعیین گلوتن خشک
تعیین میزان گلوتن خشک :
آزمایش تعیین میزان خاکستر