اطلاعیه

کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی

کد محصول KAR87

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود

پیشگفتار :

چکیده :

اهداف :

فصل اول – معرفی طرح

۱-۲-مشخصات محصول

۱-۱-۲- نام و کاربرد محصول:

۴-۱-۲-تشریح مختصر فرایند

فصل دوم – تعیین ظرفیت

۲-۲-تعیین ظرفیت انجام فعالیت

۲-۳-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی برای هر پروژه

۲-۵-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم – معرفی نیروی انسانی

۱-۳- برآورد پرسنل تولیدی

۲-۳-پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم – معرفی هزینه ها

تعریف هزینه های سالیانه

برآورد هزینه استهلاک

میزان سرمایه گذاری :

محاسبه هزینه ها :

محاسبه سود و زیان ویژه ( ارقام به میلیون ریال )

محاسبه سود ناویژه

تاسیسات و تجهیزات

وسایل نقلیه :

تاسیسات اداری :

هزینه های قبل از بهره برداری :

هزینه های ثابت طرح :

محاسبه درصد نقطه سر به سر

میزان درآمد در نقطه سر به سر

دوره برگشت سرمایه

ارزش افزوده ناخالص

فصل پنجم – شرح فرآیند

مقدمه :

تشریح فرآیند طراحی

فصل ششم – خلاصه مطالعات و نتیجه گیری

چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی

نتیجه گیری  :

منابع و ماخذ :