اطلاعیه

پروژه کارآفرینی بخاری مشهد دوام

کد محصول KAR80

تعداد صفحات: ۳۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت نامه اصولی ۱
چکیده بررسی های فنی، مالی و اقتصادی ۲
ساختمان و موقعیت کارخانه ۵
فلوچارت سازمانی ۶
ثبت های حسابداری و صورتهای مالی ۸
صورت سود وزیان ۹
جدول گردش وجوه نقد ۱۰
تعیین ظرفیت برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد بخاری گازسوز ۱۱
انبار و فرمولهای موجود در آن ۱۲
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ۱۹
وسایل و تجهیزات آزمایشگاه ۲۴
وسایل وتاسیسات عمومی ۲۵
هزینه نیروی انسانی ۳۲
قیمت تمام شده و قیمت عرضه محصول ۳۴
انبار ۳۴
روش نگهداری کالا و سیستم حمل و نقل در انبار ۳۵
فرم درخواست جنس از انبار ۳۶
فرم حواله انبار ۳۷