اطلاعیه

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

کد محصول KAR78

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود در پروژه :

فصل اول معرفی طرح

۱-۲-مشخصات محصول

۱-۱-۲- نام و کاربرد محصول:

۲-۱-۲-مشخصات فنی محصول

۳-۱-۲-معرفی روشهای انجام فعالیت

۴-۱-۲-تشریح مختصر فرایند

فصل دوم تعیین ظرفیت

۲-۳-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

۲-۴-معرفی دستگاه ها و تجهیزات انجام فعالیت

۲-۵-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم معرفی نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی

۱-۳-برآورد پرسنل تولیدی

۲-۳-پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

شرح فعالیت های شرکت :

۱ – فعالیت های حسابداری دولتی

 – حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای

– حسابداری مالی

– اعتبارات

 انبار داری

– اموال

– حقوق و دستمزد

و …

۲ – فعالیت های حسابداری شرکتی

حسابداری شرکتی – حسابداری صنعتی – انبارداری – انبارگردانی و …

۳ –حسابرسی

حسابرسی دولتی

حسابرسی شرکتی

و …

برخی از اطلاعات فنی مورد نیاز :

پیشگفتار :

۱ ـ مهارتهای سازمانی فردی

الف – مهارت سازمانی :

ب ـمهارتهای فردی

– نظم و ترتیب در اجتماع ( نظم اجتماعی )

-‌ وفای به عهد ( تعهد )

ـ عدم وجود فاصله های طبقاتی

– عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی و بر اساس بینش اسلام در ایه زیر خلاصه می شود

۳ ـ عوامل درون سازمانی و برون سازمانی

حسابدار دولتی :

معرفی

نمونه وظایف

ابزار و وسایل

شرایط ارتقاء شغل

ویژگی های شخصیتی

بودجه عملیاتی

روشهای بودجه ریزی:

روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC:

حسابداری دولتی :

دفتر داری و تنظیم حساب‌ها

تامین اعتبار و کنترل بودجه :

تامین اعتبار و کنترل بودجه :

حسابداری صنعتی :

مختصری در باره سه نوع از حسابداری

حسابداری صنعتی

حسابداری مالی

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

محاسبات دفاتر حسابداری :

دفتر روزنامه

دفتر کل:

روش های حسابرسی :

کنترل داخلی

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

۱- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

۲- تفاوت از نظر هدف های اصلی

۳- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

۴- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

۵- تفاوت در رابطه با مسئولیت

۶- تفاوت دامنه بررسی ها

۷- تفاوت در نحوه رسیدگی

استقلال حسابرس داخلی

دامنه حسابرسی داخلی

وظایف حسابرس داخلی

نقش حسابرسی

حسابداری صنعتی :

فصل ششم   چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی

جدول (۱-۱) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری