اطلاعیه

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

کد محصول KAR42

 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

سایر عناوین موجود

فصل اول – چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی

جدول ( ۱ – ۱ ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس

مشخصه طرح

شاخصهای عملیاتی

درصد تامین مواد اولیه

تعداد کارکنان

تاسیسات عمومی

سوخت مصرفی سالیانه واحد

دستگاهها و تجهیزات خط تولید

زمین و ساختمانها

سرمایه گذاری

هزینه های تولید

شاخصهای اقتصادی طرح

فصل دوم – کلیات معرفی محصول

مقدمه

تعاریف اولیه

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی

۱-۲ نام محصول و مشخصات فنی

روغن موتور

گروه پارافینیک

این دسته از هیدرو کربورها از این نظر که هیدروکربور اشباع شده هستند مشابه پارافین ها هستند و از هیدروکربورهای نفتنیک :

هیدرو کربورهای آرماتیک :

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :

روغنهای سنتتیک :

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :

گریس :

۱- گریسهای غیر صابونی شده :

۲- گریسهای صابونی شده – فلزی :

A  ) گریس سدیم :

B )گریس سدیم :

C  ) گریس مخلوط :

D  ) گریس آلومینیم :

E  ) گریس لیتوم :

I  ) گریس باریوم :

G  ) گریس استرانسیوم :

مشخصات فنی محصول :

۱- گرانروی ( – Viscosity   ) :

۲- نقطه ریزش (Pour point ) :

۳- وزن مخصوص (( Specific Gravity -:

۴- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :

۵- نقطه احتراق: ( – Flae Point   ) :

۶- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point – ) :

۷- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :

۸ – اندیس ویسکوزیته ( – Visicosity index    ):

۹ – نقطه قطره شدن :

۱۰- میزان نفوذ مخروطی در گریس :

الف – روغن پایه :

ب – روغن موتور

پ – گریس :

۱پ ) گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :

۲پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :

۳پ ) گریس پایه بنتون :

۴پ ) گریس پایه آلومینیوم :

۵پ ) گریس پایه لیتیم :

چگونگی بسته بندی :

– قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :

حد استاندارد ملی و جهانی :

وظیفه اصلی :

شرایط اصلی :

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :

روغن موتور :

۲- ۲ – چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه

کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی

۳- ۲ – ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت

فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور

فصل سوم – مطالعات فنی

بررسی و برآورد های فنی

۱- ۳- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه .

۱- رها کردن در محیط و استفاده از آن :

تاریخچه صنعت بازیافت روغن

۲-۳ – تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد ) .

شرح خلاصه فرآیند :

۳ – ۳ – بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت .

۱-  ویسکوزیته یا گرانروی :

۲-  اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :

۳-  ظاهر:

۴-  رنگ :

۵-  عدد خنثی شدن :

۶-  وزن مخصوص نسبی :

۷-  مقدار آب :

۸-  نقطه اشتعال و نقطه احتراق :

نقطه اشتعال

۹-  نقطه ریزش و ابری شدن :

۱۰-نقطه آنیلین :

۱۱-خاکستر :

۱۲-عدد صابونی شدن :

میزان نفوذ مخروط :

مواد اولیه :

جریان فرایند :

۴-۳ تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد

جدول ( ۱- ۳ )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی

۵- ۳ معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک

۱-۵-۳ معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح

جدول (۲- ۳ )مواد اولیه

۲-۵- ۳ برآورد مصرف مواد اولیه

جدول ( ۳- ۳ ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد

۶-۳ دستگاهها و تجهیزات خط تولید

۱- ۶-۳ معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید

جدول ( ۴ – ۳ ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید

جدول ( ۵ – ۳ ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

۲-۶- ۳ نقشه استقرار ماشین آلات :

۷-۳ تجهیزات و تاسیسات عمومی :

۱-۷- ۳ آزمایشگاه :

۲- ۷- ۳ تعمیرگاه :

۳-۷ – ۳ تاسیسات برق:

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :

جدول ( ۶- ۳ )برآورد برق مصرفی تولید

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه

ج )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه

جدول ( ۷ – ۳ )برآورد مصرفی واحد

د ) برق مصرف سالیانه

۴ – ۷ -۳ تاسیسات آب

جدول ( ۸- ۳ ) برآورد آب روزانه واحد

۷- ۷- ۳ سایر تاسیسات

الف )تجهیزات اطفاء حریق

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش

جدول ( ۱۰- ۳ ) تاسیسات گرمایش و سرمایش

تصفیه پسیاب شیمیایی

۸- ۳ محاسبه نیروی انسانی موردنیاز

۱-۸-۳ برآورد پرسنل تولیدی

جدول ( ۱۱ – ۳ ) برآورد نیروی انسانی تولید

۲ – ۸-۳ برآورد پرسنل غیر تولیدی

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :

الف ) مدیریت

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه

جدول (۱۲-۳) نیروی انسانی غیر تولیدی

۹-۳ محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز

۱-۹-۳مساحت سالن تولید

( ۱۳- ۳ )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه …. ( متر مربع )

۲-۹-۳-مساحت انبارها:

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :

۱-۲-۹- ۳ انبار مواد اولیه

۲-۹- ۳ انبار محصول

۳-۹-۳ مساحت تاسیسات و تعمیرگاه

جدول ( ۱۶ – ۳ ) بر آورد مساحت تاسیسات

۴-۹-۳ مساحت آزمایشگاه

۵-۹- ۳ مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی

جدول ( ۱۷ – ۳ ) مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی

۶- ۹- ۳ مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی

جدول ( ۸- ۳ ) مساحت ساختمان ها

جدول ( ۱۹ -۳ ) مساحت اجزای محوطه سازی

۷-۹-۳ نقشه جانمایی ساختمانها

۱۰-۳ زمان بندی اجرای پروژه

شکل ( ۳- ۳ ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه

فصل چهارم – بررسی های مالی و اقتصادی

مقدمه

۱-۴ اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن

۱- ۱ – ۴ برنامه تولید سالیانه

جدول ( ۱ – ۴ ) شرایط عملکرد واحد

۲ – ۱ -۴ مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی

جدول ( ۲- ۴ ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی

۱- ۱-۴ هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز

جدول ( ۳- ۴ ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز

۲- ۱-۴ هزینه خدمات نیروی انسانی

جدول ( ۴ – ۴) هزینه های خدمات نیروی انسانی

۳- ۱-۴ جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان

ج )انرژی مورد نیاز

د ) هزینه های فروش

ه) سایر هزینه ها

جدول ( ۵ -۴ )جمع اقلام سرمایه در گردش

۲- ۴ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن

۱-۲ -۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :

جدول ( ۶- ۴ ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

۲- ۲- ۴ هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :

جدول ( ۷- ۴ ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی

۳-۲ -۴ هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :

جدول ( ۸ – ۴ ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی

۴-۲-۴ هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :

جدول ( ۹ – ۴ ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل

۵-۲-۴ هزینه لوازم و اثاثیه اداری :

۴- ۲-۴ هزینه های قبل از بهره برداری :

الف ) هزینه مطالعات اولیه :

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :

ج )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :

د )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :

جدول ( ۱۰- ۴ )هزینه های قبل از بهره برداری

۷-۲-۴ جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :

جدول ( ۱۱ -۴ ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

۳-۴ کل سرمایه گذاری :

جدول ( ۱۲- ۴ )برآورد سرماهی گذاری

۴- ۴ هزینه های تولید :

۱-۴-۴ هزینه های ثابت :

جدول ( ۱۲- ۴) بر اورد سرمایه گذار ی

۲-۴-۴ هزینه های متغیر :

جدول ( ۴-۱۴ ) بر اورد هزینه های متغیر

۵-۴ قیمت تمام شده محصول :

جدول ( ۱۵ – ۴ ) برآورد هزینه های سالیانه

۶-۴ صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح

۵- ۴ ارزیابی مالی واقتصادی طرح

جدول ( ۱۶ – ۴) شاخصهای مالی و اقتصادی طرح