پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری گزارشات مالی مفاهیم سود

کد محصول: PWH52

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت آماده فصل دهم تئوری حسابداری گزارشات مالی مفاهیم سود

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۵۳

بخشی از پاورپوینت

چه اقلامی در محاسبه سود باید گنجانید: یکی از هدفهای عمده شرکتهای تجاری این است که مقادیر زیر را به حداکثر برساند:

سود تقسیمی که در طول عمر شرکت به سوی سهامداران جریان می یابد،  ارزش بازار شرکت در پایان عمر آن ،ارزش بازار شرکت در مقاطع مشخص زمانی.

ولی شناخته شده ترین هدفهای محاسبه سود ایجاب می کند که سود برای دوره های کوتاه مدت تر محاسبه شود تا بتوان بدان وسیله برای اعمال کنترل ابزاری ارائه کردو سهامداران ،بستانکاران ومدیریت بتوانند براساس دوره های زمانی تصمیماتی اتخاذ نمایند.

محاسبه سود برمبنای کل عمر شرکت به گونه ای نیست که بتوان بهترین زمان استفاده از این اطلاعات را تعیین کرد.

از این رو برای این که بتوان پیشرفت شرکت را به شیوه مناسب مورد ارزیابی قرار داد اگاهی یافتن از منابع و علتهای ایجاد سوداهمیت زیادی دارد.

فهرست مطالب:

مبحث اول: اقلام سود ودیدگاهها

چه اقلامی در سود گنجانیده شود

سود عملیاتی جاری.

مفهوم شمول کلی

رابطه سود جامع با عایدی.

خلاصه ای از تفاوت دو دیدگاه.

ثبتهای اصلاحی دوره قبل

خطا یا اشتباهات

اقلام غیر مترقبه

عملیات متوقف شده

مبحث دوم: سود متعلق به چه کسی است

سود برای چه کسی.

مفهوم ارزش افزوده.

ارزش افزوده از دیدگاه حسابداری.

سود ناشی از ارزش افزوده.

سود خالص واحد انتفاعی

سود خالص متعلق به سرمایه گذاران.

سود خالص متعلق به سهامداران

سود خالص متعلق به سهامداران عادی

منابع