پاورپوینت کنترل های داخلی در حسابرسی

کد محصول: PWH44

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

دانلود پاورپوینت حسابداری : کنترل های داخلی در حسابرسی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۲۹

بخشی از پاورپوینت

فرآیندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی اهداف و رعایت قوانین واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی  ، اثر بخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط . اطمینان معقولی بدست آید.

سه هدف اصلی در طراحی سیستم کنترل داخلی

۱)- قابلیت اعتماد گزارشگری مالی : مدیر مسئولیت قانونی و حرفه ای دارد تا مطمئن شود اطلاعات به نحو مطلوب طبق الزمات گزارشگری همچون استانداردهای حسابداری ارائه شده اند.

هدف کنترل داخلی این است که این مسئولیت ها را برآورده سازد.

۲)- اثر بخش و کارآیی عملیات: کنترل های داخلی به استفاده کار او اثر بخش از منابع شرکت کمک می کنند تا آرمان های شرکت بهینه شوند . هدف مهم این کنترل ها صحیح بودن اطلاعات مالی و غیر مالی درباره عملیات شرکت برای تصمیم گیری است.

فهرست مطالب:

کنترل داخلی

دو مفهوم که اساس طراحی و اجرای کنترل داخلی توسط مدیریت را تشکیل می دهند.

مسئولیت های حسابرس

اجزای کنترل داخلی :

محیط کنترلی :

فرایند ارزیابی خطرمربوط به گزارشگری مالی :

حسابرس به منظور شناخت از سیستم اطلاعاتی باید درباره موارد زیر شناخت حاصل کند

فعالیت های کنترلی:

بررسی های عملکرد:

کنترل فیزیکی :

تفکیک وظایف :

نظارت بر کنترل ها :

فرایند شناخت کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل

ارزیابی اجرای کنترل داخلی :

برآورد خطر کنترل:

هدف های حسابرسی را مشخص کنید:

کنترل های موجود را موجود مشخص کنید:

کاستی های کنترل، کاستی های عمده وضعف های با اهمیت را مشخص و ارزیابی کنید:

از پنج مرحله زیر می توان برای تشخیص کاستی ها ، کاستی های عمده و ضعف های با اهمیت کنترل داخل استفاده کرد :

آزمون کنترل ها :

آزمون برای بخشی از دوره حسابرسی:

تصمیم در مورد خطر عدم کشف برنامه ریزی شده و طراحی آزمون های محتوا: