اطلاعیه

تربیت معنوی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول:PSR105

تعداد صفحات :  ۴۰    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  تربیت معنوی

 فهرست مطالب

تربیت معنوی ۲

معنای لغوی تربیت: ۲

۲-۲-۲ریشه یابی معنای لغوی تربیت ۲

۲-۲-۳- معنای اصطلاحی تربیت ۳

۲-۲-۴- دیدگاههای اندیشمندان در باب تربیت ۴

۲-۲-۵- اهداف تربیت ۷

۲-۳-۱- معنای لغوی معنویت ۹

۲-۳-۲-معنای اصطلاحی معنویت ۱۰

۲-۳- ۳- تاریخچه معنویت : ۱۰

۲-۳- ۴-ابعاد معنویت ۱۱

۲-۳-۵- انواع معنویت ۱۲

۲-۳-۶-معنای اصطلاحی معنویت ۱۳

۲-۳-۷- دیدگاه های اندیشمندان در مورد معنویت ۱۴

۲-۳-۸- ارتباط و نسبت معنویت ودین و اخلاق ۱۵

جدول بررسی معنویت و دین ۱۸

۲-۳-۹- ویژگی های معنویت از نظر اندیشمندان ۲۰

۲-۳-۱۰- رابطه ی دین و معنویت ۲۰

ارتباط بین تربیت معنوی ،تربیت اخلاقی و تربیت دینی ۲۳

۲-۴-۱- تفاوت دین و معنویت : ۲۴

۲-۵-۱- معنای لغوی و اصطلاحی تربیت معنوی ۲۷

۲-۵-۲- ویژگی تربیت معنوی ۲۸

۲-۵-۳- تربیت معنوی و رابطه ی آن با تربیت دینی و تربیت اخلاقی ۳۰

۲-۶-پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور ۳۱

۲-۶-۲-پیشینه ی پژوهش های خارجی ۳۵

فهرست منابع و ماخذ ۴۰

بخشی از پروژه

تربیت معنوی

معنای لغوی تربیت:

 در فرهنگ فارسی معین واژه تربیت را این گونه تعریف شده است:

(تَ یَ) [ ع . تربیه ] (مص م .) ۱ – پروردن . ۲ – ادب و اخلاق را به کسی آموختن . ؛ ~بدنی سازمانی که برنامه ریزی و اجرای امور ورزشی را بر عهده دارد. ؛ ~معلم مرکزی که دانشجویان را برای تدریس در مدارس یا دانشگاه ها آموزش می دهد، (معین ،۱۳۶۳)

و همچنین در فرهنگ فارسی دهخدا تربیت چنین تعریف شده است:[ تربیت . [ ت َ ] (ع مص ) پروردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد): چون بقدرت بیچون ترتیب تربیَت و تربیت و تزتیت عالم امکان بدرجه  رابع رسند. (دره  نادره چ شهیدی ص ۱۲). || دست نرم بر انزلی بچه زدن تا بخواب رود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).]

۲-۲-۲ریشه یابی معنای لغوی تربیت

   واژه «تربیت» از ریشه «ربو» و از باب تفعیل است؛  چرا که کلمه ناقص، هنگامی که به باب تفعیل برده می شود ، مصدر آنها بر وزن تفعله می شود . مانند : تربیه ، تزکیه ، تحلیه و …(طباطبایی،۱۳۷۹،ص۱۷۱)بنا براین، در این ریشه به نوعی می توان معنای  زیادت و رشد را یافت و در موارد مختلف استعمال خود نیز این معنا را دارد .

عرب زبانان به تپه « رَبوَه» می گویند ، چرا که نسبت به سطح زمین برآمده تر است ، نفس زدن را «ربو» می گویند چرا که به هنگام نفس کشیدن سینه برآمده می شود و نیز « ربا » را بدین نام نهاده اند از آن روی که بر مال، افزوده می شود . (فارس ، ص۴۸۳)جدای از ریشه یابی واژه تربیت، لازم است مطلبی کوتاه در مورد واژگان «تربیت»‌ نیز گفته شود . تربیت از باب تفعیل بوده است و تفعیل در علم صرف دارای معانی : تعدیه ، تکثیر ، سلب ،‌تدریج ، ضد معنای باب افعال و نیز معنای ثلاثی مجرد گفته شده است . (طباطبایی،۱۳۷۹،ص۱۷۱)

به نظر می آید در مورد تربیت ومعنای این باب که وقتی به این واژه، هنگامی که در باب تفعیل به کار برده می شود همان معنای تعدیه و یا به احتمال بیشتر، در معنای تکثیر باشد .دلیل بر معنای تعدیه آن است که اولاً معنای غالبی این باب است و نیز «ربو» خود معنای لازمی را درخود جای داده است و از آن رو که تربیت یک امری است که مقابلی به عنوان متربی دارد و در مورد غیر صورت می گیرد، این معنا از تمامی معناهای مقابل متناسب تر است. (باقری ،۱۳۹۰ ، ص۵۲)

 ۲-۲-۳- معنای اصطلاحی تربیت

دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی راجع به معنای اصطلاحی تربیت از سوی اندیشمندان علوم تربیتی، وجود دارد که به برخی آنها اشاره می‌گردد

.۱. تربیت محصول مراقبتی است که از نشو و نمای آدمی‌زاد در جریان رشد وی یعنی سیر به سوی کمال، به عمل می‌آید. تربیت عمل عمدی فردی رشید است که می‌خواهد رشد را در فردی که فاقد ولی قابل آن است تسهیل کند. تربیت سرپرستی جریان رشد یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت ساختن شرایط مساعد برای رشد است(بهشتی ، ۱۳۸۷)

۲. پرورش (تربیت) به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن هدایت و رشد جسمانی و روانی، یا به طور کلی هدایت رشد همه جانبه شخصیت پرورش یا بندگان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است. (گروه نویسندگان،۱۳۸۴، ص ۱۶۶)

۳. تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود.(دلشاد تهرانی،۱۳۸۰)

۴. تربیت عبارت است از پرورش دادن، استعدادهای درونی‌ که بالقوه در یک شئ موجود است و بر اثر تربیت آن توانی‌ها را به فعلیت در آوردن و پروردن می‌باشد.

۵. تربیت عبارت است از فعالیتی هدف‌مند و دو سویه میان مربی و متربی به منظور کمک به متربی در راستای تحقق بخشیدن به قابلیت‌های وی و پرورش شخصیت او در جنبه‌های گوناگون فردی، اجتماعی، جسمی؛ عاطفی؛ اخلاقی؛ عقلانی و… (گروه نویسندگان،۱۳۸۴، ص ۱۶۷)

بنابراین از تعاریف موجود، چنین می‌توان نتیجه گرفت که هدف از تربیت باروری و شکوفاسازی توانمندی‌های بالقوه و پرورش دادن استعداد ‌های نهفته‌ی افراد است که بر اثر  تمرین و ممارست مستمر از سوی متربی و جهت دادن و کنترل هدف از سوی مربی، این مهم به فعلیت تبدیل می‌گردد