سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR94

تعداد صفحات :    ۳۳  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۱۰۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سلامت روان 

فهرست مطالب

سلامت روان ۲

تعریف: ۲

طبق نظر وایت (۲۰۰۱) افراد دارای سلامت روان چندین ویژگی دارند که عبارتند از: ۲

۲-۳-۲ تاریخچه مطالعات درباره سلامت روان ۳

۲-۳-۳) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه روان شناسان: ۵

۲-۳-۴) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام: ۶

۲-۳-۵) اصول سلامت روانی از دیدگاه اسلام: ۶

۲-۳-۶ دیدگاه ها مختلف در مورد سلامت روان: ۷

۲-۳-۶-۱ دیدگاه زیست شناسی: ۷

۲-۳-۶-۲ دیدگاه روانکاوی ۷

۲-۳-۶-۳ دیدگاه رفتارگرایی: ۸

۲-۳-۶-۴ دیدگاه انسانگرایی ۹

۲-۳-۶-۵ دیدگاه شناختی: ۹

۲-۳-۶-۶ دیدگاه هستی گرایی: ۹

۲-۳-۶-۷ دیدگاه وجودی: ۱۰

۲-۳-۶-۸ دیدگاه راجرز ۱۰

۲-۳-۶-۹ دیدگاه مازلو ۱۱

۲-۳-۷ سلامت روان از دیدگاه قرآن ۱۱

۲-۳-۸ فعالیت بدنی: ۱۵

۲-۳-۹ ابعاد سلامت ۱۷

۲-۳-۱۰) فعالیت های بدنی و سلامت روان ۱۸

۲-۳-۱۱ مدل های سلامت روانی: ۲۱

۲-۳-۱۱-۱ مدل زیستی : ۲۱

۲-۳-۱۱-۲ مدل زیستی_روانی_اجتماعی: ۲۱

۲-۳-۱۱-۳ مدل ارتقاء ۲۲

۲-۴ پیشینه ی تحقیق ۲۳

منابع ۳۳

بخشی از پروژه

۲-۳-۳) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه روان شناسان:

روانشناسان معتقدند که ویژگی های خاصی در افراد دارای سلامت روان وجود دارد که عبارتند از:

۱-      امکانات،خواسته ها،توانایی ها و اهداف خود را می شناسد.

۲-      در برابر وقایع و اتفاقات سخت زندگی احساس یاس و ناامیدی نمی کنند.

۳-      از زندگی احساس رضایت و خوشی می کنند و کمتر احساس نارضایتی و ناخوشی دارند و به عبارتی انسان نیمه پر لیوان را می بیند.

۴-      قادر به برقراری ارتباطات و مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران است.

۵-      خود عهده دار زندگی خوشتن است.

۶-      خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آنها لذت می برد.

۷-      به ماهیت وجودی خود پی برده و بد و خوب خود را می شناسد و قبول دارد.

۸-      آشفتگی ها و ناراحتی های خود را به نحو قابل قبول جامعه ابراز می کند.

۹-      توانایی خود کنترلی خوبی دارد.

۱۰-    در جمع و تنهایی احساس شادی می کند.

۱۱-    واقعیت ها را همان گونه که هست می بیند و می پذیرد .

۱۲-    دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیتی بر دیگران قایل نمی شود.

۱۳-    اجازه نمی دهد تحت تسلط دیگران قرار گیرد و دیگران را هم تحت تسلط خود در نمی آورد.

۱۴-    ازهرفرصتی برای شادی و دوری از نگرانی استفاده می کند،به نحوی که شوخی او موجب آزارو اذیت دیگران نمیشود.

۱۵-    اجازه تقویت به حالت های مانند بدبینی،سوء ظن ،غرور، نخوت، رشک، خودخواهی و هیجان های منفی را در خود نمی دهد.

۱۶-    در صورت امکان محیط شان را تغییر می دهند و در صورت نیاز با آن سازگار می شوند(کازرونی زند،۱۳۸۹)

۲-۳-۴) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام:

   در قران کریم تعبیر  انسان سالم یا انسان کامل نیامده است، اما ویژگی های خاصی را در اشخاص،مورد ستایش قرار می دهد و افراد را به برخودداری از آن ویژگی ها دعوت می کند که از مجموع آنها می توان ویژگی های انسان مطلوب از نظر اسلام را شناسایی کرد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

۱-      شناخت جهان بینی الهی

۲-      ایمان نسبت به جهان بینی الهی

۳-      خودشناسی

۴-      هدفمندی در زندگی

۵-      برخودداری از مجموعه ای از ویژگی ها و کردارهای انسانی

۶-      ارضای منطقی تمایلات

۷-      اشتغال به فعالیت و کار مفید

۸-      برخورداری از روابط و ایفای نقش اجتماعی (سید موسوی و عبد خدایی،۱۳۸۹)

۲-۳-۵) اصول سلامت روانی از دیدگاه اسلام:

    منظور از اصول تکاملی بهداشت روانی در مکتب اسلام اصولی هستند که می توانند به عنوان الگو و دستورالعمل در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی وحل مشکلات زندگی روزمره و دستیابی به زندگی سالم به انسان کمک کند.دستیابی به زندگی سالم جز از طریق فراگیری،پذیرش و کاربرد این اصول امکان پذیر نیست(رجبی مقدم ویزدانی،۱۳۸۸؛ به نقل از زینلیان و تابعی،۱۳۹۰)

اصل اول: اصل توحید و لزوم تطبیق رفتار ارادی با آموزش های توحیدی

اصل دوم: لزوم قضاوت و برنامه ریزی براساس و علم و بی اعتبار بودن حدس و گمان و تخمین.

اصل سوم:هدفدار بودن جهان هستی و دستیابی به رشد و کمال.

اصل چهارم: نظارت خداوند بر انسان،دخالت او در امور و تصادفی نبودن رویدادها.

اصل پنجم: لزوم توجه به نعمت های خدادای و جنبه های مثبت زندگی و شکرگذاری.

اصل ششم: اصل امانت یا همانند سازی با الگوهای برتر و حرکت کردن به سمت برترین شدن.

۲-۳-۶ دیدگاه ها مختلف در مورد سلامت روان:

۲-۳-۶-۱ دیدگاه زیست شناسی:

    این مکتب در مطاله رفتار انسان بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود.این مکتب که پایه اصلی روانپزشکی را تشکیل می دهد بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد تا بهداشت روانی، زیرا بیماری روانی را جزء سایر بیماری ها به حساب می آورند. دیدگاه روانپزشکی در مورد انسان دید تعادل حیاتی دارد که طبق آن بهداشت روانی عبارتست از نظام متعادلی که خوب کار می کند و اگر تعادل بهم بخورد بیماری روانی ظاهر می شود (زینلیان و تابعی،۱۳۹۰) .

۲-۳-۶-۲ دیدگاه روانکاوی

    دیدگاه روانکاوی فروید شخص دارای سلامت روان را کسی می داند که درگیر تعارضات شخصیتی،دفاع ها و اضطراب نشود و یا در صورت درگیری شدن با تقویت ایگو و وقوف بر ناهشیاری سلامت روان خود را بازیابد.از دیدگاه او همه ما به دلیل تعارض ها و تثبیت های مراحل پیش تناسلی در مقابل اختلالات روانی آسیب پذیریم،اما اگر بتوانیم تثبیت ها و تعارض های مراحل پیش تناسلی را به قدر کافی تحلیل کنیم و به سطح عملکرد تناسلی برسیم،از دید او دارای شخصیت آرمانی و سلامت روان خواهیم بود.(پروچسکا  ونورکراس ،۲۰۰۷). همچنین فروید بیان می کند آدم های سالم از نظر روانی کسانی هستند که در دوحیطه اصلی زندگی یعنی در کار و عشق سازگاری کافی دارند. کارن هورنای  نیز روابط مختل والدین و کودکان را مانع رشد سلامت روان عنوان کرده است.آدلر نیز شخصی را دارای سلامتی روان می داند که تلاش سالمی برای برتری بر حقارت داشته باشد و به سوی کامل شدن حرکت کند(رایکمن ، ۲۰۰۸).از دید او اگر شخص دارای هدفی عملی به نام علاقه اجتماعی باشد و در رفاه عمومی بشریت مشارکت داشته باشد ، این هدف سلامت روانی در زندگی به بار می آورد.افراد سالم خود را بالاتر یا پایین تر از دیگران نمی بیند،بلکه افراد مساوات طلبی هستند که احساس می کنند با دیگران ارتباط عمیقی دارند(پروچسکا و نورکراس،۲۰۰۷).بنظر یونگ نیز انسان سالم کسی هست که هیچ یک از جنبه های درونیش بر او مسلط نیستند.هوشیاری و ناهشیاری و هم چنین کنش ها و گرایش های خالص در او هماهنگ شده اند و او چنین شخصی را انسان فردیت یافته می نامد (شولتر ، ۲۰۰۸).