پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME2 -فناوری طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر و برنامه نویسی به کمک سیستم CAD/CAM

کد محصول: me2

فایل word

77 صفحه

19000 تومان

فهرست

فصل اول: مقدمه 7

مقدمه :  8

1-1-کامپیوتر و توانمندی های آن            8

1-2-طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) 9

1-2-1-تاریخچه            9

1-2-2-تعریف  CAD  10

1-2-3-سطوح مختلف کاربرد کامپیوتر در طراحی            10

1-2-3-1-نقشه کشی     11

1-2-3-2-مدل سازی هندسی      11

1-2-3-3-آنالیز و بهینه سازی     12

1-2-3-4-اتوماسیون در طراحی مکانیکی 12

1-2-3-5-ارزیابی و صحه¬گذاری          13

1-3-ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) 14

1-3-1-تاریخچه            14

1-3-2-تعریف  15

1-4-طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر CAD/ CAM 15

1-5-نقشه کشی صنعتی /گرافیک دوبعدی به کمک کامپیوتر          17

1-5-1-اجزاء گرافیک دوبعدی   17

1-5-2-قابلیتهای گرافیک دوبعدی           18

2-1- آشنایی با نرم افزار نقشه کشی AutoCAD            20

2-2-فرمت DXF         21

2-2-1-تشکیل فایل DXF         23

2-2-2-کاربرد فایل DXF         23

3-1-برنامه نویسی          24

3-2- مراحل برنامه نویسی           25

3-2-1-قدم اول : طراحی الگوریتم           25

3-3-2-قدم دوم : کدنویسی        25

3-2-3-قدم سوم: اشکال زدایی    26

3-3-برنامه نویسی در اتوکد         27

4-1-قسمت های اصلی ماشین CNC       30

4-1-1-موتور و مکانیزم های تغذیه برگشتی :        30

4-1-2-قلب ماشین های کنترل عددی یا کنترلر     30

4-1-3-واحد کنترل یا واحد کنترل ماشین (MCU)          30

4-2-استانداردهای واحد کنترل    31

4-3-سیستم مختصات     32

4-3-1-محورهای کنترل 32

4-3-2-محورهای اصلی  32

4-3-3-محورهای چرخشی         33

4-3-4-نحوه تعین محورها          33

4-4-انواع کنترل در در ماشین های CNC            34

4-4-1-کنترل نقطه به نقطه یا مکانی         34

4-4-2-کنترل تراش مستقیم        34

4-4-3-کنترل پیوسته      35

4-5-نقاط صفر و مرجع  35

4-5-1-نقطه صفر ماشین 35

4-5-2-نقطه صفر قطعه کار         35

4-5-3-نقطه صفر ابزار گیر         36

4-5-4-نقطه مرجع         36

4-5-5-نقطه تعویض ابزار           36

4-6-برنامه نویسی برای ماشین های فرز     36

4-6-1-انواع برنامه         36

برنامه نویسی توسط سیستم های CAD/CAM    37

برنامه نویسی معمولی (G,M کدی)          37

4-6-2-ساختار کلی برنامه ماشینها ی فرز CNC   37

4-6-2-1-اطلاعات هندسی        37

4-6-2-2-اطلاعات فنی  38

4-6-3-تعریف کلمه ، جمله و برنامه        38

4-6-3-1-کلمه(word) و عدد   38

4-6-3-2-جمله (block)          38

4-6-4-تشریح M کدها 39

4-6-5-تشریح G کدها  41

4-6-5-1-کدهای پایدار 41

4-6-5-2-کدهای ناپایدار           41

4-6-5-3-گروهبندی G کدها    42

4-6-5-3-1-کدهای مورد نیاز در شروع هر برنامه 42

4-6-5-3-2-تعیین نقطه صفر قطعه کار    43

4-6-5-3-3-تعیین سرعت دوران اسپیندل"S"       43

4-6-5-3-4-تعیین سرعت پیشروی "F"  44

4-6-5-4حرکت های اصلی        45

4-6-5-4-1-حرکت خطی سریع بدون براده برداری G00            45

4-6-5-4-2-حرکت میان یابی خطی همراه با کنترل سرعت پیشرویG01  45

4-6-5-4-3-حرکت میان یابی دایره ای (G02,G03)     45

4-6-5-5-کدهای تصحیح کننده شعاع ابزار (G41,G42)           46

4-7-فرایند پس پردازش برنامه اصلی        46

ساختار کلی       49

5-1-برنامه ریزی فرایند   49

5-2-رسم الگوریتم        50

5-2-1-تعریف تابع        50

5-2-2-باز کردن فایل های مورد نیاز برنامه           50

5-2-3-گرفتن پارامترهای لازم    50

5-2-4-درج خطوط اولیه برنامه   51

5-2-5-خواندن فایل مسیر ابزار    51

5-2-6-درج خطوط پایانی برنامه 51

طراحي الگوريتم 52

5-3-نوشتن کد Auto lisp      54

5-3-1-چاپ پیغام         55

5-3-2-تعریف تابع        56

5-3-3-بازکردن فایل     57

5-3-4-بستن فایل          57

5-3-5-دریافت متغیرها   57

5-3-5-1-دریافت رشته  57

5-3-5-1-دریافت عدد حقیقی    58

5-3-6-اختصاص یک مقدار به یک متغیر 58

5-3-7-عملگرهاي منطقي           58

5-3-7-1-حلقه  while 59

5-3-7-2-کنترل یک شرط با  if 59

5-3-7-3-عملگرهای or , and 60

5-3-8-خواندن فایل با تابع read-line   60

5-3-9-نوشتن در فایل    61

5-3-10-محاسبه پارامترهای کمان           62

5-3-11-درج خطوط مربوط به حرکت های میان یابی خطی و دایرهای       63

5-3-12- درج خطوط پایانی       63

دستورالعمل کار با نرم افزار          65

6-1-رسم نقشه ((CAD 65

6-2-ذخیره فایل   DXF            66

6-3-بارگذاری برنامه Loading ))        67

6-4-اجرای برنامه در اتوکد         69

6-5-واردن کردن پارامترها          69

اطلاعات هندسی            69

اطلاعات فنی      69

نتیجه گیری        72

منابع و مآخذ      77

 

فصل اول: مقدمه

مقدمه :

بشر از دیرباز همواره به دنبال بهبود شاخص های کیفی زندگی و آسان سازی تلاش های اجتماعی خود بوده است. در پی وقوع انقلاب صنعتی در جهان ، ماشین به خدمت انسان در آمد و بسیاری از بارهای فیزیکی را از دوش وی برداشت و تولید دستی و سنتی به تولید مکانیزه تبدیل شد. با پیدایش فن آوری کامپیوتر و توسعه سریع آن در چند دهه گذشته ، امروزه بسیاری از کارهای فکری نیز از دوش انسان برداشته شده است. به عبارتی کامپیوتر در خدمت مغز انسان درآمده است. به طوریکه امروزه از این رویداد به عنوان انقلاب صنعتی دوم یاد شده است. زیرا افزایش بهره وری، انعطاف پذیری ونیز آسان سازی زندگی و فعالیتهای روزمره را سبب شده است .

 

1-1-کامپیوتر و توانمندی های آن

قبل از پرداخت به فناوری طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر اجازه بدهید ببینیم کامپیوتر چه توانمندی هایی دارد. مهم ترین قابلیت های کامپیوتر در زمینه فعالیتهای مهندسی را می¬توان بدین صورت بر شمرد :

-          توانایی محاسبات ریاضی حجیم ، خسته کننده وغیر قابل انجام توسط انسان مانند آنالیز اجزا محدود.

-          سرعت بالای انجام این محاسبات پیچیده.

-          توانایی مدل سازی هندسی قطعات ومجموعه های مکانیکی.

-          قدرت انجام کار های گرافیکی و متحرک سازی ، جهت فهماندن ایده ها و طرح ها به دیگران.

-          ظرفیت بالای ذخیره اطلاعات به طور منسجم و سازمان یافته و بازیابی سریع اطلاعات مطلوب در هر زمان.

-          قابلیت کنترل وهدایت ماشین آلات پیشرفته و ربات ها وایجاد اتوماسیون در فعالیت¬ها.

-          یکنواختی درمحصول و خستگی ناپذیری کار کامپیوتر.

-          به وجود آوردن مرتبه ای از هوش و به کارگیری آن در فعالیت های طراحی ، ساخت وتولید.

-          هوشمند تر کردن کارهای تکراری، روتین و سر راست.

-          برقراری ارتباط سریع ولحظه ای بین واحد های مختلف طراحی ، ساخت وتولید مستقل از مکان از طریق اینترنت.

اکنون ببینیم چگونه می توان با بکارگیری توانمندی های کامپیوتر درفعالیتهای مختلف طراحی و ساخت و تولید ، بهره وری این فرآیند را افزایش داد.

ش

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید