اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:International Journal of Computer Integrated Manufacturing

مقاله انگلیسی با ترجمه برنامه ریزی و زمان بندی تولید در سیستم های تولید سایبری-فیزیکی: یک بررسی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه  Taylor & Francis
  • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده33000  تومان

مشاهده جزییات