اطلاعیه

پروپوزال بررسی ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان

کد محصول: PPZ75

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان

عنوان انگلیسی:

Investigate the relationship between abnormal BMI status with its associated factors in students

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۳ صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱-بین تحصیلات والدین و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۲- بین شغل والدین و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۳- بین بعد خانوار و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۴- بین محل سکونت و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۵- بین جنسیت و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۶- بین سن والدین وBMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۷- بین سابقه بیماری والدین و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۸- بین سابقه بیماری دانش آموزان و BMI غیر طبیعی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد.

سر فصل ها:

مقدمه و معرفی طرح:

بیان مسئله:

اهمیت ودامنه مسئله:

تعریف عملیاتی واژه ها:

اهداف و فرضیات:

هدف (اهداف) فرعی طرح:

هدف (اهداف) کاربردی طرح:

فرضیات (سوال تحقیق):

بررسی مطالعات انجام شده:

روش تحقیق:

متغیرها:

متغیرهای تحقیق و مشخصات آنها

جامعه مورد پژوهش:

نوع مطالعه و محیط پژوهش:

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

ملاحظات اخلاقی:

محدودیتهای تحقیق:

مراجع و رفرانس ها: