اطلاعیه

پروپوزال بهداشت محیط: بررسی مواد زائد خطرناک خانگی در شهر…

کد محصول: PPZ71

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال بهداشت محیط: بررسی مواد زائد خطرناک خانگی در شهر…

عنوان انگلیسی:

Household hazardous waste review in

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۴  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

زباله های خطرناک خانگی چیست؟

بیشترین ماده زائد خطرناک در منازل چه می باشد؟

کمترین مقدار مصرف مواد زائد خطرناک در منازل چه می باشد؟

زائدات مواد خطرناک را چگونه توسط شهروندان دور ریخته می شود؟

ایا روش صحیح برای جمع اوری این مواد وجود دارد؟

ایا روش های صحیح حمل و نقل و دفع این مواد وجود دارد؟

ایا طریق صحیح دفن بهداشتی این مواد صورت می گیرد؟

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله:

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بررسی متون:

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

فرضیات (یا سوالات تحقیق) :

جمعیت مورد مطالعه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح:

شیوه گردآوری اطلاعات:

 ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

ملاحظات اخلاقی

منابع و ماخذ: