اطلاعیه

پروپوزال بررسی تاثیر بارداری ناخواسته بر سلامت روان در زنان باردار

کد محصول: PPZ66

عنوان فارسی:

نمونه طرح تحقیقاتی مامایی: بررسی تاثیر بارداری ناخواسته بر سلامت روان در زنان باردار

عنوان انگلیسی:

The effect of unintended pregnancy on mental health in the pregnant women

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

۱.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب سن به چه میزانی می باشد؟

۲.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب تحصیلات به چه میزانی می باشد؟

۳.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار حسب سوابق زایمان به چه میزانی می باشد؟

۴.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب سن ازدواج به چه میزانی می باشد؟

۵.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب شغل به چه میزانی می باشد؟

۶.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب وسیله پیشگیری از بارداری به چه میزانی می باشد؟

۷.       بارداری های ناخواسته در زنان باردار بر حسب محل دریافت مراقبت های بهداشتی به چه میزانی می باشد؟

۸.       بارداری ناخواسته بر وسواس در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۹.       تبین اثر بارداری ناخواسته بر شکایت جسمانی در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۱۰.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر حساسیت در روابط بین فردی در زنان چه تاثیری می گذارد؟

۱۱.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر اضطراب در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۱۲.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر پرخاشگری در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۱۳.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر ترس مرضی در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۱۴.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر افکار پارانوئیدی در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

۱۵.     تبین اثر بارداری ناخواسته بر روان پریشی در زنان باردار چه تاثیری می گذارد؟

سر فصل ها:

معرفی طرح و بیان مساله:

تعریف واژه ها(تعریف عملیاتی) :

بررسی متون :

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

جمعیت مورد مطالعه

روش نمونه گیری

حجم نمونه

د) روش اجرای طرح:

 و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

ملاحظات اخلاقی :

References