پروپوزال تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش شرایط ناایمن در یک صنعت

کد محصول: PPZ36

عنوان فارسی:

پروپوزال بهداشت محیط کار:  تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش شرایط ناایمن در یک صنعت

عنوان انگلیسی:

The survey unsafe of conditions and safety inspections in reducing their impact in a paper mill

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۸  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

–       آیا در کارخانه چوب و کاغذ …شرایط نا ایمن وجود دارد؟

–       میزان شرایط ناایمن در کارخانه چوب و کاغذ …به چه مقدار است؟

–       بیشترین شرایط ناایمن در چه زمینه ای است؟

–       تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش این شرایط چه میزان بوده است؟

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله:

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

پیشینه پژوهش:

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

فرضیات (یا سوالات تحقیق) :

جمعیت مورد مطالعه:

حجم نمونه و روش نمونه گیری

 روش اجرای طرح:

شیوه گردآوری اطلاعات:

 ابزار گردآوری اطلاعات:

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و مأخذ