پروپوزال بهداشت عمومی: بررسی وضعیت بهداشت محیط در مساجد

کد محصول: PPZ4

عنوان فارسی:

پروپوزال بهداشت عمومی: بررسی وضعیت بهداشت محیط در مساجد

عنوان انگلیسی:

Evaluation of environmental health in Mosque

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۱  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

–       محیط اطراف مساجد و وضعیت ایمنی شبستان ها چگونه  است؟

–       وضعیت بهداشتی آبدارخانه چگونه است؟

–       وضعیت بهداشتی سرویس های بهداشتی چگونه است؟

–       آگاهی کارکنان در خصوص مسائل بهداشت محیطی در چه حد می باشد؟

–       وضعیت ایمنی مساجد چگونه است؟

–       آیا کارکنان دارای کارت سلامت می باشند؟

سر فصل ها:

معرفی طرح و بیان مساله:

بررسی متون:

اهداف و فرضیات

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

الف) جمعیت مورد مطالعه

ب) روش نمونه گیری

د) روش اجرای طرح:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

منابع و مأخذ (Referenses) :