طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه تولید کیک و کلوچه

کد محصول :SAN14

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    مقدمه

    نقطه سربسر تولید

    نرخ بازدهی سرمایه

    روش تولید

    برق

    محاسبه انرژی مصرفی

    مصرف آب

    مصرف گازوئیل

    مصرف بنزین ونفت

    نفت مصرفی روزانه

    آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر

    اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی

    فرآیند تولید کیک و کلوچه

    اطلاعات مربوط به بازار محصول

    اطلاعات مربوط به دانش فنی

    اطلاعات مربوط به تولید کالا

    برنامه تولید سالیانه

    قیمت تمام شده محصول

    محاسبه قیمت فروش

    قمیت فروش محصولات مشابه

    قسمت فروش کل محصول تولید

    محاسبه قمیت تمام شده محصول

    محاسبه هزینه های ثابت تولید

    محاسبه هزینه های متغیر تولید

    مواد مورد مصرف در تولید کالا

    محاسبه هزینه ها‍

    محاسبه هزینه استهلاک

    محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری

    برآورده هزینه لوازم کارکنان

    بر آورد هزینه های

    هزینه های فروش

    نحوه تامین منابع مالی

    هزینه های قبل از بهره برداری شامل

    محاسبه اجزاء و میزان سرمایه ثابت

    برآورد ساخت و هزینه های ساختمانی ومحوطه سازی

    محاسبه انرژی برق مصرفی رزانه( به کیلووات ساخت)

    محاسبه آب مصرفی روزانه (به مترمکعب)

    محاسبه گازوئیل مصرفی روزانه( به لیتر)

    محاسبه نفت و بنزین مصرفی روزانه( به لیتر)

    محاسبه هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه

    جدول مشخصات هزینه های طرح

    جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی منابع و مصارف

    منابع و مآخذ