اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت مسیر گردشگری آبشار Cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی 

کد محصول: M623

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Environmental Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی ۱۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله isi ترجمه شده مدیریت گردشگری :  مدیریت مسیر گردشگری آبشار Cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

عنوان انگلیسی:

Tourism track management of Cibeureum Waterfall as a provider of landscape beautification service at Gunung Gede Pangrango National Park

چکیده فارسی:

خدمات زیباسازی مناظر، یکی از خدمات منظره ای است که بوسیله ی مسیر گردشگری آبشار Cibereum ارائه شده است. یکی از راه های حفظ کیفیت خدمات زیباسازی مناظر، ایجاد یک برنامه مدیریتی می باشد. تجزیه و تحلیل SBE نشان می دهد که تصاویر عریض و اندازه گیری شده از چشم اندازها، تأثیر قابل توجهی بر ارزش کیفیت زیبایی شناسانه منظره ارائه می دهد. با توجه به آنالیز SD، نتایج نشان می دهد که اصلاح و یا افزودن انواع مناظر غیر طبیعی، در ویژگی های زیبایی مناظر طبیعی تأثیر می گذارند. تمام نتایج حاصل از کیفیت چشم اندازها و ارزیابی ویژگی های مناظر، برای توصیه برنامه مدیریتی در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی: کیفیت زیبایی شناسی مناظر، ویژگی های زیبایی شناسی مناظر، برنامه مدیریتی

مقدمه

پارک ملی Gunung Gede Pangrango (TNGP)، یکی از مناظر ارائه دهنده خدمات در West Java است. خدمات منظره ای که توسط TNGP ارائه شده اند عبارتند از: (۱) خدمات منظره ای هیدرولوژی، (۲) خدمات تنوع زیستی مناظر، (۳) خدمات جابجایی کربن مناظر، (۴) خدمات زیباسازی مناظر. خدمات زیباسازی مناظر، یکی از خدمات مناظری است که نیاز به مدیریت خوب دارد. یکی از راه های مدیریت این خدمات مناظر، استفاده از خدمات زیباسازی مناظر به عنوان ابزار گردشگری می باشد. TNGGP دارای شش ورودی است که یکی از ورودی ها، دروازه ی Cibodas می باشد که در منطقه ی Cianjur واقع شده است. در طول مسیر از این ورودی تا قله ی کوه، بازدید کنندگان می توانند برخی ابزار گردشگری را مشاهده کنند. یکی از این مناظر که اغلب توسط بازدید کنندگان مورد بازدید قرار می گیرد، آبشار Cibereum می باشد. میزان بازدید از این منطقه، قطعا بر کیفیت زیبایی چشم اندازها در طول مسیر به منطقه و خود منطقه تأثیر می گذارد. بنابراین، این مورد نیازمند ارزیابی از کیفیت زیبایی و ویژگی های منظره ای در طول مسیر و در خود ابزار گردشگری می باشد. یکی از عوامل پشتیبانی برای محافظت از کیفیت و ویژگی های زیبایی شناسی منظره ای مسیر گردشگری آبشار Cibeureum، یک برنامه مدیریتی خوب است. این برنامه مدیریتی، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت زیبایی شناسی و ویژگی های مناظر مسیر کردشگری آبشار Cibeureum تشکیل شده است. این طرح مدیریتی همچنین باید به پنج جنبه ی مدیریتی توجه کند که شامل ساختار سازمانی، برنامه مدیریتی، کارکنان، ابزار و مواد، و همچنین بودجه مدیریتی می شود. علاوه بر این، برنامه مدیریتی، بر اساس مفهوم Low Carbon Society (LCS) تشکیل شده است که منجر به پایداری مناظر خواهد شد.

Abstract

Landscape beautification service is one of landscape services that provided by Cibeureum Waterfall tourism track. One way to keep the quality of landscape beautification service is to make a management plan. The SBE analysis shows that the wide and measured images of the landscape were giving a significant impact for landscape aesthetic quality value. From SD analysis, the result demonstrated that modification or addition of the hardscape type would give impacts to landscape aesthetic characteristics. All the results of landscape quality and landscape characteristics evaluation were considered for the management plan recommendation