کارآموزی بازدید از کارخانه رب بهشاد

کد محصول KSG6

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه

هدف ازاحداث

خط تولید رب

بسته بندی رب

برج های خنک کن

بخش تولید بخار

کنترل کیفیت