اطلاعیه

پروژه کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی

کد محصول KAR93

تعداد صفحات: ۵۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود در پروژه

فصل اول معرفی طرح

معرفی طرح

۱-۲-مشخصات محصول

۳ – ۱ – ۲ – معرفی روشهای تولید

فصل دوم ظرفیت ها

۲ – فصل دوم – تعیین ظرفیت

۲-۲-تعیین ظرفیت تولید

۲-۵-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی

۱-۳-برآورد پرسنل تولیدی

۲-۳-پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم معرفی هزینه ها

۳ – فصل چهارم- معرفی هزینه ها

۱ – ۳ تعریف هزینه های سالیانه

۲ – ۳ برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

تاریخچه پرورش ماهی و آبزیان دریایی

۱ – ۴ مراحل انجام کار

۲ – ۴ مراحل انجام کار

۱ – ۲ -۴ احداث استخر

آب استخر

تغذیه ماهی (کود)

نحوه قرار دادن بچه ماهی در استخر

نکات لازم برای مراقبت از استخر

نحوه صید

مجوز های پرورش ماهی

شرکت در کلاسهای پرورش ماهی

سئوالا ت متداول

رشد ماهیها

جریان آب

اندازه بدن

سایر عوامل

آب

کارگاههای پرورش ماهی

ضد عفونی استخر

تخم­ریزی

مراحل لاروی

کنترل بیماری

مروری برآخرین وضعیت تولید جهانی آبزیان

میزان تولید و ارزش هریک از آبزیان پرورشی گروه بندی شده طی سال ۲۰۰۴

سهم ،میزان و ارزش هر یک از گروههای آبزیان

ارزش هریک از گونه های آبزیان در غذاهای دریایی

گونه های عمده پرورشی

گروه بندی آبزیان پرورشی به ترتیب میزان تولیدجهانی

میزان تولیدات گونه های مختلف آبزیان

نقش اطلاع رسانی در توسعه صادرات فرآورده های شیلاتی

بروشورهای تبلیغاتی و مجله های خبری

تابلوها و پوسترهای تبلیغاتی

روشهای الکترونیکی اطلاع رسانی

نرم افزارها

فصل ششم چکیده مطالعات فنی و نتیجه گیری

چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی

جدول (۱-۱) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآ خذ