خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مهندسی صنایع بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات مهندسی صنایع بدون ترجمه

مقاله انگلیسی سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M839قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  8سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی عنوان انگلیسی:A three-dimensional-printing-based agile and ubiquitous additive manufacturing system

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک ابزار مدیریت بصری برای طرح ریزی برنامه، مدیریت پروژه و ارزیابی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M817 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  8 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  یک ابزار مدیریت بصری برای طرح ریزی برنامه، مدیریت پروژه و ارزیابی در مراقبت های بهداشتی بیماری های کودکان عنوان انگلیسی: A visual management tool for program planning, project management and evaluation in paediatric health care

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M803 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  15 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی عنوان انگلیسی: comprehensive investigation on performance of oil and gas development in Nigeria: Technical and non-technical analyses

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی  بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنایع فلزی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول:  M799 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنعت تولید فلزات عنوان انگلیسی: Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M794 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019  :  فن آوری های پیشرفته برای گلخانه های بسیار بزرگ - ادغام رویکردهای مهندسی صنایع  و مهندسی سیستم در تولید محصولات زیست محیطی کنترل شده عنوان انگلیسی: Advanced Technologies for Large- Scale Plant Factories—Integration of Industrial and Systems Engineering Approach in Controlled Environment Crop Production

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M774 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 7 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی عنوان انگلیسی: Productivity Measurement of Manufacturing System

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M719 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 14 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی عنوان انگلیسی: Strategic workforce planning in healthcare

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

کد محصول: H268 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی: 13 سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف عنوان انگلیسی: Implementing Value Engineering based on a multidimensional quality-oriented control calculus within a Target Costing and Target Pricing approach

مشاهده جزییات