اطلاعیه

نمونه پروپوزال مهندسی فناوری اطلاعات

پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر رضایت (مشتریان)بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM88 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات  بر رضایت (مشتریان)بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی عنوان انگلیسی: The effect of information technology on the consent of the insured, pensioners, employers’ of social security قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۲۲ صفحه فایل …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عامل های نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM78 عنوان فارسی: پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عامل های نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک عنوان انگلیسی: A conceptual Framework based on intelligent software agents in  Agile Supply Chain قیمت : ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۱۶ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱-      استفاده از فناوری …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM64 عنوان فارسی: پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند عنوان انگلیسی: Evaluation of factors affecting the performance of the smart school قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱. عامل آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر کارایی عملکرد  مدارس هوشمند …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر …

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM20 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر … عنوان انگلیسی: An Examination of the Effects of Service Quality and Satisfaction on Customers’ Behavioral Intentions in  E-shopping IN ….. قیمت : ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه: …

مشاهده جزییات