پروپوزال شناسایی علل شکل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای کیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیری ها

متن کامل این پروپوزال موجود نیست

کد محصول:PRM106

عنوان فارسی:

پروپوزال شناسایی علل شکل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای کیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیریها

عنوان انگلیسی:

Identify the causes of forming professional orientation using qualitative study and preliminary design measurement tool for assessing these trends

تعداد صفحه: ۴۰  صفحه فایل word

اهداف پژوهش:

۱-  شناسایی جهت گیری های شغلی تعدادی از مهندسان کامپیوتر ایرانی در زمینه های شغلی گوناگون و دسته بندی جهت گیری ها و مسیرهای شغلی موجود؛

۲-  بررسی علل احتمالی شکل گیری این جهت گیری ها با در نظر گرفتن شایستگی-ها، نیازها و ارزش های این افراد به عنوان علل احتمالی؛

 ۳- پیشنهاد گزاره هایی برای طراحی پرسشنامه اندازه گیری جهت گیری های حرفه ای مهندسان نرم افزار برای اندازه گیری کمی جهت گیری های شغلی این افراد در تحقیقات آینده.