نمونه پروپوزال

قابل استفاده برای مطالعه و آشنایی دانشجویان با طرح تحقیق، کلیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق روش تحقیق در پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM29 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران عنوان انگلیسی: The relationship between the effectiveness of organizational communication and power management قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۲۵ صفحه فایل word فرضیات (یا سوالات تحقیق) : الف- اصلی: آیا بین اثر بخشی …

مشاهده جزییات

پروپوزال شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM25 عنوان فارسی: پروپوزال شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و  مؤثر بر آموزش و یادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی عنوان انگلیسی: Identify the role of management information systems in improving decisions related to matters affecting the teaching and learning of …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM24 عنوان فارسی: پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی عنوان انگلیسی: The relation between organizational entrepreneurship & organizational structure   قیمت :۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه: ۱۷  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی تحقیق:                      بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.       …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM23 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن عنوان انگلیسی: Check the empowerment of school managers And identify strategies to improve Them قیمت : ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۱۰ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: بهینه سازی فرایند ها …

مشاهده جزییات

پروپوزال شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM22 عنوان فارسی: پروپوزال شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک عنوان انگلیسی: Identification and analysis of environmental opportunities and threats and internal evaluation of strategic planning قیمت :۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۱۷ صفحه فایل word فرضیات …

مشاهده جزییات

پروپوزال شناسایی تکنولوژی های مهم سالنهای مونتاژ شرکت …. با استفاده از روش TOPSIS

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM21 عنوان فارسی: پروپوزال شناسایی تکنولوژی های مهم سالنهای مونتاژ شرکت …. با استفاده از روش TOPSIS عنوان انگلیسی: Identification of major technology companies assembly halls …. Using TOPSIS Method قیمت :۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۹ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: اولویت‌بندی گروه‌های تکنولوژی در سالن مونتاژ با …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر …

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM20 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر … عنوان انگلیسی: An Examination of the Effects of Service Quality and Satisfaction on Customers’ Behavioral Intentions in  E-shopping IN ….. قیمت : ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه: …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل…

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM19 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل…. عنوان انگلیسی: Different factors related to reduced employee motivation… قیمت :  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۱۱ صفحه فایل word فرضیات (یا سوالات تحقیق) : ۱.       آیا عدم اعتماد مدیر به کارکنان در انجام امور موجب کاهش …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM18 عنوان فارسی: پروپوزال بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق عنوان انگلیسی: Investigate the consequences of delegating manpower to private sector in Water and Power organizations قیمت :۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه: ۱۵  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: الف: فرضیه‌های …

مشاهده جزییات

پروپوزال تعیین روش مناسب برون سپاری فعالیت های شرکت توزیع برق شهر …… با تاکید بر رویکرد سیستمی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM15 عنوان فارسی: پروپوزال تعیین روش مناسب برون سپاری فعالیت های شرکت توزیع برق شهر …… با تاکید بر رویکرد سیستمی عنوان انگلیسی: Determine the appropriate method of outsourcing activities of electricity distribution companies of…… city by  systematic approach قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۲ صفحه فایل word …

مشاهده جزییات