نمونه پروپوزال

قابل استفاده برای مطالعه و آشنایی دانشجویان با طرح تحقیق، کلیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق روش تحقیق در پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ33 عنوان فارسی: پروپوزال تکمیل شده پزشکی عمومی: بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار عنوان انگلیسی: The study of knowledge about patient’s rights in student of Mazandaran University of Medical Sciences, 20…. قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۱  صفحه فایل word فرضیات …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات، فلوراید، سختی و هدایت الکتریکی) آب آشامیدنی شهر

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ32 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال بهداشت عمومی: بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات، فلوراید، سختی و هدایت الکتریکی) آب آشامیدنی شهر عنوان انگلیسی: Survey of chemical quality (Nitrat, Fluoride, Hardness and Electrical Conductivity) of driking water in …….. City in 2012-2013 years. قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۶ صفحه …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی تاثیر سلامت روانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ31 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال علوم پزشکی: بررسی تاثیر سلامت روانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی عنوان انگلیسی: Effects of mental health on academic achievement Medical Sciences قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: بین میزان بهداشت روان و  پیشرفت تجصیلی …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ سال در زمینه آزمایش پاپ اسمیر

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ30 عنوان فارسی: پروپوزال آماده پزشکی عمومی: بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ سال در زمینه آزمایش پاپ اسمیر عنوان انگلیسی: the study of  married women 15-49 function and information at pap smear قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۵ صفحه فایل word سوالات پژوهش: …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ29 عنوان فارسی: پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن عنوان انگلیسی: Survey Of Menopausal Average Age  And Its Related Factors قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۰  صفحه فایل word سوالات پژوهش: ۱)      متوسط سن یائسگی در شهر بابل چند سال است؟ …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی شیوع اختلال پای دیابتی

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ26 عنوان فارسی: پروپوزال آماده پزشکی عمومی:  بررسی شیوع اختلال پای دیابتی عنوان انگلیسی: Survey of diabetic foot in قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۵  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱- میزان شیوع اختلال پای دیابتی در بیمارستان ….. چقدر است؟ سر فصل ها: ۱-۲- معرفی طرح و …

مشاهده جزییات

پروپوزال پزشکی: بررسی میزان شیوع هپاتیتC,B در بیماران تالاسمی ما‍‍ژور

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ25 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی میزان شیوع هپاتیتC,B  در بیماران تالاسمی ما‍‍ژور عنوان انگلیسی: Prevalence of hepatitis C, B in thalassemia major patients قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۳  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱. میزان شیوع هپاتیتC,B بر حسب سن در بیماران تالاسمی ماژور چند …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهدکودک

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ23 عنوان فارسی: پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهدکودک عنوان انگلیسی: Prevalence of Enterobius vermicularis Infection among Preschool Children in Kindergartens قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۳  صفحه فایل word سوالات پژوهش: ایا رابطه ای بین سن کودکان و اکسیوریازیس  وجود دارد؟ ایا …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی شیوع و عوامل مرتبط با آسیب های ناشی از اشیای تیز و برنده در کارکنان اتاق عمل

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ21 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال رشته اتاق عمل:  بررسی شیوع و عوامل مرتبط با آسیب های ناشی از اشیای تیز و برنده در کارکنان اتاق عمل عنوان انگلیسی: Assess the prevalence and factors associated with damage caused by sharp objects in the operating room staff in قیمت : …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررس‍ی میزان شیوع عوارض پس از بیهوشی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ20 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال مامایی:  بررس‍ی میزان شیوع عوارض پس از بیهوشی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان عنوان انگلیسی: Study on  prevalence of side effect post of  anesthesia in cesarean section in …. hospital قیمت : ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۱۱  صفحه فایل word سوالات پژوهش: …

مشاهده جزییات