نمونه پروپوزال

قابل استفاده برای مطالعه و آشنایی دانشجویان با طرح تحقیق، کلیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق روش تحقیق در پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ55 عنوان فارسی: پروپوزال رشته پزشکی: بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده عنوان انگلیسی: Assessing the performance of health centers before and after implementing  family medicine قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱.       عملکرد …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی آلودگی های قارچی تلفن همراه و نقش این آلودگی ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ53 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال اتاق عمل:  بررسی آلودگی های قارچی تلفن همراه و نقش این آلودگی ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی عنوان انگلیسی: Study on fungal contamination of mobilephones and its role in  nosocomial infections قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۸ صفحه فایل word فرضیات …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی شیوع مصرف شیر مصنوعی و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر ۶ ماه

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ52 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی شیوع مصرف شیر مصنوعی و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر ۶ ماه عنوان انگلیسی: Title of proposal: The causes of formula milk consumption in the infants under 6 mounth old قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۲ صفحه فایل …

مشاهده جزییات

پروپوزال مامایی بررسی اپیدمیولوژی دیابت بارداری در خانم های تحت عمل سزارین

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ46 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال مامایی : بررسی اپیدمیولوژی دیابت بارداری در خانم های  تحت عمل سزارین عنوان انگلیسی: Prevalence of gestational diabete of the pregnant woman refered قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۹ صفحه فایل word سوال پژوهش: اپیدمیولوژی  دیابت بارداری در بیمارستان …… چند درصد است؟ …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی شیوع پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال مناطق روستایی

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ44 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال پزشکی:  بررسی شیوع پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال مناطق روستایی عنوان انگلیسی: Prevalence of osteoporosis in women over 50 years in the rural قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۲  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: میزان تعداد نفرات مبتلا به پوکی …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی کمردردهای شغلی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومیک محیط کار در شرکت

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ43 عنوان فارسی: پروپوزال  بهداشت محیط کار: بررسی کمردردهای شغلی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومیک محیط کار در شرکت عنوان انگلیسی: survey occupational low back pain and its relationship indicators in ergonomic workplace in Company قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۲  صفحه فایل word سوالات …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی رابطه ی پره اکلامپسی با پیامدهای نامطلوب بارداری در مادران

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول:PPZ40 عنوان فارسی: نمونه طرح تحقیقاتی مامایی: بررسی رابطه ی پره اکلامپسی با پیامدهای نامطلوب بارداری در مادران عنوان انگلیسی: The relationship between preeclamsia and undesired pregnancys outcomes in women قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۸  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱. ابتلا به پره اکلامپسی با زایمان …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی فراوانی کم کاری تیروئید مادر زادی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ39 عنوان فارسی: نمونه طرح تحقیقاتی پزشکی: بررسی فراوانی کم کاری تیروئید مادر زادی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده عنوان انگلیسی: Study on the frequency of congenital hypothyroidism and related factor in new born قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۵  صفحه فایل word …

مشاهده جزییات

پروپوزال تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش شرایط ناایمن در یک صنعت

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ36 عنوان فارسی: پروپوزال بهداشت محیط کار:  تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش شرایط ناایمن در یک صنعت عنوان انگلیسی: The survey unsafe of conditions and safety inspections in reducing their impact in a paper mill قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۸  صفحه فایل word سوالات پژوهش: –       …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی اپیدمیولوژی سرطان پستان در استان

دانلود پروپوزال دندانپزشکی مامایی زنان و زایمان

کد محصول: PPZ35 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال پزشکی:  بررسی اپیدمیولوژی سرطان پستان در استان عنوان انگلیسی: Epidemiology of Breast Cancer in….. قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۸  صفحه فایل word اهداف پژوهش: بررسی اپیدمیولوژی  بیماری سرطان پستان زنان در استان سر فصل ها: مقدمه و بیان مساله تعریف واژه …

مشاهده جزییات