نمونه پروپوزال

قابل استفاده برای مطالعه و آشنایی دانشجویان با طرح تحقیق، کلیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق روش تحقیق در پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال روانشناسی: مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL72 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال روانشناسی: مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین عنوان انگلیسی: Compared Public health and self-efficac  Between Students with high religious beliefs religious beliefs down قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۲ صفحه فایل word …

مشاهده جزییات

پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد ضرورت رعایت حجاب

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL71 عنوان فارسی: پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد ضرورت رعایت حجاب عنوان انگلیسی: A comparative study of male and female students’ views about the necessity of veil قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۴  صفحه فایل word سوالات پژوهش: ۱.       …

مشاهده جزییات

پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL66 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان عنوان انگلیسی: Effect of social support on mental health and quality of life قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۶  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱.       نقش حمایت اجتماعی …

مشاهده جزییات

پروپوزال روانشناسی: بررسی تاثیر رنگ مورد علاقه بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL64 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی تاثیر رنگ مورد علاقه بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عنوان انگلیسی: Investigate the relationship between favorite color with academic improvement of students قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۴  صفحه فایل word سوالات پژوهش: ۱.       پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بر حسب …

مشاهده جزییات

پروپوزال روانشناسی: بررسی ارتباط ترتیب تولد دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول:PRL63 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی ارتباط ترتیب تولد دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه عنوان انگلیسی: The relationship between birth order of students with their academic achievements at the University of قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۲  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱.       پیشرفت تحصیلی …

مشاهده جزییات

پروپوزال علوم تربیتی: بررسی تاثیر دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL57 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال علوم تربیتی: بررسی تاثیر دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عنوان انگلیسی: The effects of bilingualism on the academic achievement of students قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۹  صفحه فایل word سوالات پژوهش: آیا دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیرگزار …

مشاهده جزییات

پروپوزال روانشناسی بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول:PRL55 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان عنوان انگلیسی: A survey of Internet addiction and its related factors in students قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:   صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱. بین ارضای نیازهای عاطفی از طریق …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول:PRL41 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال علوم تربیتی:  بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز عنوان انگلیسی: Role of the Family in slow learner students’ academic progress قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۱۶  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: (۱) به نظر می رسد بین سطح درآمد …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی مقایسه ایی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول:PRL37 عنوان فارسی: پروپوزال آماده روانشناسی: بررسی مقایسه ایی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری عنوان انگلیسی: Comparative study of mental health of students of smokers and non-smokers قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۲  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه …

مشاهده جزییات

پروپوزال تکمیل شده ی روانشناسی: مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی علوم اجتماعی

کد محصول: PRL35 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال تکمیل شده ی روانشناسی:  مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل عنوان انگلیسی: The Comparison  of  depression and Self-esteem in employed  and  non-employed group of students قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۰ صفحه فایل word …

مشاهده جزییات