اینورتر ها و کنورتورهای صنعتی

کد محصول BR218

تعداد صفحات: ۲۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

اینورتر  ۱
انواع اینورتر از نظر ورودی کدامند؟ ۱
انواع اینورترها از نظر کاربرد کدامند؟  ۱
مزایای استفاده از اینورترها چیست؟  ۲
اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد؟  ۲
کدام اینورتر کیفیت دارد؟  ۲
معرفی درایو یا اینورتر  ۳
کاهش هزینه برق مصرفی : ۴
کاهش جریان راه اندازی : ۵
امکان ایجاد فشار ثابت در کاربرد پمپها : ۶
علمی: ۶
مشخصات کلی اینورتر  TECO 7300CV 8
مشخصات کلی سری TECO 7200MA : 8
مشخصات کلی اینورتر TECO  ۷۲۰۰PA  : ۹
مشخصات کلی اینورتر TECO  ۷۲۰۰GS : 10
درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور
کنترل کننده های دور موتور :                ۱۷
مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور ۱۹
تکنولوژی الکترونیک  قدرت و درایوهای AC  ۲۱