خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی / پیش‌گیری و درمان آسیب های ورزشی

پیش‌گیری و درمان آسیب های ورزشی

کد محصول VR43

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

اصول عمومی آسیب‌های ورزشی
شکستگی‌ها
اسپرین
دررفتگی
استرین
بیومکانیک آسیب‌های ورزشی
قواعد پیشگیری «آمادگی جسمانی، آمادگی روانی، لوازم کار، بهداشت و مراقبت‌های شخصی»
روش‌های درمانی:
بررسی آسیب‌دیدگی‌های بخش‌های مختلف بدن
۱- آسیب‌های جمجمه
۲- آسیب‌های شانه
۳- آسیب‌های بازو
۴- آسیب‌های آرنج
۵- آسیب‌های ساعد
۶- آسیب‌های مچ دست
۷- آسیب‌های دست و انگشت
۸- آسیب‌های پشت
۹- آسیب‌های کشاله و مفصل ران
۱۰- آسیب‌های ران
۱۱- آسیب‌های زانو
۱۲- آسیب‌های پایین ساق پا
۱۳- آسیب‌های مفصل مچ پا
۱۴- آسیب‌های پا

منابع
۱- «پیش‌گیری و درمان آسیب‌های ورزشی»- گردآوری و ترجمه (دکتر رضا قراخانلو- حسن دانشمندی- محمد حسین علیزاده) انتشارات سمت چاپ دوم «۱۳۸۵»
۲- «آسیب‌شناسی ورزشی»- حمید خداداد- انتشارات بامداد- چاپ دوم «۱۳۸۴»
۳- جزوه‌ی درسی آسیب‌شناسی ورزشی- دکتر        براتی- دانشگاه شهید رجایی «۱۳۸۷»
۴- جزوه‌ی درسی آسیب‌شناسی ورزشی- مهدی قیطاسی- دانشگاه تهران