اطلاعیه

بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان

کد محصول  OL833

تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مقد مه
طرح مساله
اهمیت مو ضوع
اهداف تحقیق

فصل دوم
تحولات جمعیت جهان
تحولات جمعیت ایران
تحولات مرگ و میر در جهان
تحولات مرگ و میر در ایران
ویژگیهای جمعیت شناختی شهر میانه

فصل سوم
الگوهای تئوریک مرگ و میر کودکان
الف) تئو ریهای مر بو ط به مرگ و میر کو دکان
۱- چار چوب موسلی و چن
۲- چارچوب تحلیلی دونالد دبلیو- ماتسون و همکاران
۳- تئو ریهای تغییرات اجتماع در سطح کلان
۳-۱- تئو ری مدرنیزاسیون
۲-۳- تئوری طبقه بندی جنسی
۳-۳- تئوری وابستگی
ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و میر
پیشینه تحقیق
تعدادی از مطالعات انجام شده در ایران
تعدادی از مطالعات انجام شده درجهان

فصل چهارم
روش تحقیق
شیوه نمونه گیری
فرضیه های تحقیق
متغیر وابسته
متغیر های مستقل
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-توصیف داده ها
۲-تبیین و تفسیر داده ها
روش رگرسیون لو جستیک
روشهای ارزیابی نیکویی برازش
نتیجه مدل ابتدایی
مدل نهایی روش رگرسیون لو جستیک
مقایسه مدل های متفاوت
روشهای نیکویی برازش مدل نهایی رگرسیون لو جستیک

فصل  پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.