بررسی میزان استفاده دانش آموزان از کتابخانه‌های مدارس و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی آنان

کد محصول OL641

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مساله ۲
ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
اهداف تحقیق ۴
متغیر های تحقیق ۵
سوالات ویژه تحقیق ۵
تعاریف واژه ها ۶

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۸
تاریخچه خط و کتابت ۹
سیر تحول ساختار نوشتاری کتاب ۱۰
کتاب و کتابت در ایران اسلام ۱۱
مروری گذرا بر تاریخچه بنای کتابخانه در جهان ۱۲
قرون هفدهم ، هجدهم ، نوزدهم و بیستم ۱۳
کتابخانه ۱۵
کتابداری ۱۷
کتابدار ۱۷
اهمیت و ضرورت خواندن و مطالعه در جهان امروز ۱۸
کتابخانه های امروزی ۲۱
انواع کتابخانه ۲۲
کتابخانه مرکزی ۲۲
کتابخانه دانشگاهی ۲۳
کتابخانه تخصصی یا اختصاصی ۲۳
کتابخانه های کودکان و نوجوانان ۲۳
کتابخانه های مدرسه ای و کلاسی ۲۴
اهمیت کتابخانه از نظر فرهنگ عمومی ۲۴
نقش کتابخانه های عمومی و فرهنگ کتابخوانی ۲۵
مطالعه چیست ۲۵
عوامل موثر در مطالعه ۲۶
مطالعه در خدمت پرورش خلاقیت ۲۷
نظام آموزشی ۲۸
تجهیز کتابخانه های مدارس ۲۹
عوامل موفقیت تحصیلی ۳۰
نظریه اتکینسون در مورد انگیزه پیشرفت ۳۱
نظریه مک کله لند در مورد انگیزه پیشرفت ۳۲
اشتغال مادران و اثرات آن بر فرزندان ۳۴
نتیجه گیری ۳۵
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۳۶
نتیجه گیری ۳۸
گفتار اندیشمندان در مورد مطالعه و اثرات آن ۳۹
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد تحقیق ۴۰

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه ۴۳
نوع تحقیق زمینه یابی ۴۴
جامعه آماری ۴۴
شیوه‌ی نمونه گیری ۴۵
ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها ۴۶
روایی و پایایی پرسش نامه ۴۸
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری ۴۸
روش های آماری ۴۹
تعریف آمار توصیفی ۴۹
تعریف آمار استنباطی ۴۹

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۵۰
ابزار گردآوری اطلاعات ۵۱
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
سوال ۱ پرسشهای ویژه ۵۳
وضعیت کتابخانه های مدارس شهرستان ساری ۵۹
مسئول کتابخانه‌های آموزشگاهی شهرستان ساری ۶۲
ویژگی مسئولین کتابخانه های آموزشگاهی شهرستان ساری ۶۵
طبقه بندی کتابهای کتابخانه های آموزشگاهی ۶۷
تنوع موضوعات کتب مورد علاقه جهت مطالعه دانش‌آموزان و کتب موجود در کتابخانه های مدارس ۷۲

فصل پنجم
پیشنهادات و نتیجه گیری
مقدمه ۸۲
موضوع تحقیق ۸۲
هدف ۸۲
سوالات ویژه تحقیق ۸۲
روش تحقیق ۸۳
جامعه آماری ۸۳
شیوه گردآوری اطلاعات ۸۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۴
سوال ویزه شماره ۱ ۸۴
سوال ویژه شماره ۱/۱ – ۲/۱ ۸۸
سوال ویژه شماره ۲ ۹۰
محدودیتهای تحقیق ۹۱
الف) محدودیتهای در کنترل محقق ۹۱
ب) محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۹۱
پیشنهادات
پیشنهادات ۹۲
الف) پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیقات به برنامه ریزان ۹۲
ب) پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق ۹۳
ج) توصیه به محققان دیگر ۹۴
فهرست منابع
فهرست کتابها ۹۵
فهرست مقاله هایی از مجلات ۹۸
منابع خارجی ۱۰۰
فهرست پایانامه ها ۱۰۱
ضمائم
پرسشنامه مدیران و مسئولان کتابخانه
پرسشنامه دانش آموزان

فهرست جداول :
جدول شماره ۱ ۵۳
جدول شماره ۲ ۵۴
جدول شماره ۳ ۵۵
جدول شماره ۴ ۵۶
جدول شماره ۵ ۵۷
جدول شماره ۶ ۵۸
جدول شماره ۷ ۵۹
جدول شماره ۸ ۶۱
جدول شماره ۹ ۶۲
جدول شماره ۱۰ ۶۴
جدول شماره ۱۱ ۶۵
جدول شماره ۱۲ ۶۶
جدول شماره ۱۳ ۶۷
جدول شماره ۱۴ ۶۹
جدول شماره ۱۵ ۷۰
جدول شماره ۱۶ ۷۱
جدول شماره ۱۷ ۷۲
جدول شماره ۱۸ ۷۳
جدول شماره ۱۹ ۷۴
جدول شماره ۲۰ ۷۵
جدول شماره ۲۱ ۷۶
جدول شماره ۲۲ ۷۷
جدول شماره ۲۳ ۷۹
جدول شماره ۲۴ ۸۰
جدول شماره ۲۶ ۸۱