بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه

کد محصول OL628

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیه
تعاریف مفهومی و عملیاتی
الف ) تعریف مفهومی
ب ) تعریف عملیاتی

فصل دوم :‌ پیشینه تحقیق
الف ) مبانی نظری
تعاریف بیش فعالی
تیلور به این تعاریف اشاره کرده است
نظریه ها و دیدگاهها
۱- نظریه ی ساز وکار برانگیختگی
۲- الگوی کارکردهای هماهنگ ساز
علت بیماری ( سبب شناسی )
۱- عوامل ژنتیکی
۲- عوامل عصب شناختی و عصبی – شیمیایی
۳- سم های محیطی
۴- عوامل مربوط به تغذیه
۵- عوامل روان شناختی : تعامل طبیعت – تربیت
۶- رفتار والدین
میزان شیوع
علائم و نشانه ها(ویژگیهای کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه /بیش فعال )
الف ) بی توجهی
ب ) برانگیختگی سریع
ج ) بیش فعالی
د ) شروع قبل از هفت سالگی
ه ) طول مدت یا تداوم این اختلال حداقل شش ماه است .
۱- ناتوانی در یادگیری
۲- مشکل های اجتماعی
۳- نارسایی شناختی
۴- مشکل های هیجانی
۵- مشکل حرکتی
ارزیابی و تشخیص
۱- افرادی که در ارزیابی نقش دارند
الف ) والدین
ب ) معلمان
ج ) پزشکان
۲- ارزیابی روان سنجی
درمان
۱- دارو درمانی
الف ) اثر دارو  بر عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی
ب ) اثر دارو  بر عملکرد اجتماعی
ج ) اثر دارو  بر روابط خانوادگی
د ) دیگر اثرهای بهبود بخش دارو
و ) زیان های دارو درمانی
۲- رفتار درمانی
۳- تغییر شناختی – رفتاری
۴- روش های دیگر درمانی
تعریف کار و شغل و شاغل
وضعیت اشتغال زنان در ایران
انگیزه و عوامل در اشتغال زن
سازمان بین المللی کار   و اشتغال زنان
۱- به دلیل حقوق بشر
۲- به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ آن
۳- جهت تسریع جریان توسعه
آثار و نتایج اشتغال زن
ب ) تحقیقات انجام شده (پیشینه ی تحقیق )
۱- تاریخچه بیش فعالی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش آماری

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
فهرست منابع
ضمائم
مقیاس درجه بندی کانرز
مقیاس درجه بندی مانز برای والدین
پرسشنامه