بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

کد محصول: OL494

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
«فصل اول»
بیان مسئله
موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
«فصل۲»
مقدمه ای کلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی
ـ ادبیات تحقیق
تاریخچه موسیقی
تاریخچه پیدایش موسیقی درمانی
انسان و موسیقی
موسیقی و درمان
مقدمه ای بر موسیقی درمانی
چهار رکن موسیقی
تعریف موسیقی
موسیقی درمانی
روشهای موسیقی درمانی
موسیقی درمانگ را کیست ؟
در موسیقی درمانی از چه نوع موسیقی استفاده می شود ؟
شروع به کار انجمن موسیقی درمانی درایران
استانداردهای موسیقی درمانی
موسیقی درمانی دستور تجویز شده ای است
نوع برنامه ها
طول درمان
برنامه ها وَ محورهای موسیقی درمانی
خواندن
گروههای کر
نواختن
ساختن آهنگ
بحث وگفتگو پیرامون موسیقی
گوش دادن به موسیقی
حرکات موزیکال
گسترش درک فضایی
کنترل وَ تعادل
تقویت روحیه اجتماعی
موسیقی توأم با سبک سازی در هیپنوتیزم
موسیقی بیمارستانی
موسیقی درمانی کودکان
موسیقی و نیاز بشری
تاریخ موسیقی درمانی ، فرهنگهای کهن واولیه
فرهنگ روم ویونان
قرون وسطی
رنسانس
قرن هفدهم تا نیمه قرن هجدهم
قرن بیستم
روانشناسی تمهای موسیقی
تمهای پنجگانه
تمهای شیدایی
تمهای حزین
تم های هیجانی (هیستریکال)
تم های شاد و فرحبخش
تم های آرام بخش
اختراع آلات موسیقی
موسیقی داروی شفابخش
زیبا شناختی موسیقی ایرانی و گونه های موسیقی ایران
موسیقی ایرانی وَ حالت هیستریک
نقش موسیقی در جوامع ایل عشایری ایران
انقلاب اسلامی و موسیقی ایرانی
اسلام و موسیقی
بیست و دومین گناه کبیره
نگاهی به موسیقی مذهبی امروز
موسیقی الکترونیک
موسیقی متال
کارکرد موسیقی در پزشکی
کاربرد موسیقی در فیزیوتراپی
کاربرد موسیقی در درمان عقب ماندگان ذهنی
کاربرد موسیقی در درمان ناتوانائیهای یادگیری
کاربرد موسیقی در درمان ناشنوایان
کاربرد موسیقی در درمان نابینایان
کاربرد موسیقی در درمان اختلالات ارتباطی
تأثیر موسیقی بر کودکان روان نژند و دچار اختلالات رفتاری
«پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور»
تأثیر موسیقی بر مغز انسان
تأثیر موسیقی بر گیاهان
تأثیر موسیقی در هنگام ورزش کردن کودکانمان
موسیقی درمانی قرآنی
تأثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای هوشی خردسالان
تأثیر موسیقی موتزارت بر سلامت انسان
موسیقی و تأثیر آن بر روی اعصاب و روان از  منتقدین
۱ ـ آهنگهای طبیعی و غیر طبیعی
۱ ـ جلب توجه غیر طبیعی (بُهت)
۳ ـ تضییع نیروهای قضاوت
۴ ـ افسردگی وخمودگی
۵ ـ ضعف اعصاب
۶ ـ تضییع حس بامره
۷ ـ تأثیرات قلبی
۸ ـ فشار خون
۹ ـ شکست عمر و جوانمردگی
جایگاه موسیقی در درمان
«فصل سوم»
مقدمه و توضیح
ابزار جمع آوری اطلاعات
شیوه جمع آوری اطلاعات
«فصل چهارم»
الف بخش نظری
ب ) نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادها
منابع و مآخذ