بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم

کد محصول: OL108

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب :
مقدمه
موضوع پژوهش
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
متغیرها
رضایت مندی زناشویی
رضایت مندی زناشویی و خانواده
سن ازدواج
همسر یابی
هدف اصلی ازدواج
ازدواج و رضامندی زناشویی
مقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندی
ازدواج به عنوان پدیده ای اجتماعی
آثار و نتایج ازدواج و رضامندی زناشویی در اسلام
عوامل مؤثر بر رضامندی و تحکیم روابط زناشویی
عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی
ازدواج از لحاظ اجتماعی
اشتغال زنان
یک مشکل در رابطه با شاغل بودن زنان
تاثیر رضایت مندی زناشوئی و رضایت از زندگی بر نهاد خانواده
درگیریها در حیات زناشوئی
عوامل موثر در گسیختن رابطه زناشویی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج
نمونه و جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
حجم نمونه
ویژگی های نمونه
ابزار سنجش
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه وتحلیل
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادات