پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA12- دانلود مقاله علوم اجتماعی و روانشناسی: رابطه بیکاری با میزان سلامت روانی جوانان

کد محصول SA12

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات: 80 صفحه

قیمت: 30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه... 1

2-1 بیان مسئله........ 2

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.... 5

4-1 اهداف پژوهش........ 6

1-4-1 اهداف کلی......... 6

2-4-1 اهداف جزئی....... 6

5-1 پرسش های پژوهش. 7

1-5-1 پرسش اصلی....... 7

2-5-1 پرسش های های فرعی.... 7

6-1 تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش ......... 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه........ 11

بخش اول: سلامت روان

1-2 سلامت روان چیست؟....... 11

2-2 بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب مختلف روانشناسی........ 15

3-2 مفهوم انسان سالم از دیدگاه روانشناسان......... 17

4-2 عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی....... 21

5-2 اهداف بهداشت روانی 24.....

6-2 ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی... 25

7-2 اصول بهداشت روانی........ 25

بخش دوم: بیكاری

9-2 بیكاری چیست؟..... 29

11-2 انواع بیكاری........ 31

11-2 نرخ بیكاری......... 33

12-2 علل بیكاری در بلندمدت 34

1-12-2 بیمه بیكاری..... 34

2-12-2 بیكاری انتظاری......... 34

13-2 درد و رنج بیكاری 35

بخش سوم: پیشینه تحقیقات

تحقیقات داخلی.. 37

تحقیقات خارجی 39

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1 مقدمه........ 41 -3

2 روش تحقیق....... 41 – 3

3 جامعه آماری....... 43 – 3

4 روش جمع آوری اطلاعات ..... 43 – 3

5 ابزار اندازه گیری . 44 – 3

6-3 تجزیه و تحلیل داده ها...... 45

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 47

2-4 توصیف داده ها............... 48

3-4 آزمون پرسش ها..... 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 بحث و نتیجه گیری  62

3-5 پیشنهادات.... 62

4-5 محدودیتها ..63

منابع

پرسشنامه

1-1مقدمه

 

      بازار کار به دلیل تأثیرگذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازاری مهم در اقتصاد مطرح می باشد، موضوع بازار کار اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی حکایت از عدم تعادل دارد. به طور کلی طی دهه اخیر عرضه نیروی کار تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و عدم وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار و به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است بر همین اساس یکی از مقولات مهم که در چارچوب بازار کار مدنظر اکثر کشورهای جهان بوده است برنامه ها خوداشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است. این حمایت ها باعث می شود تعدادی از بیکاران به بخش خود اشتغالی روی آورند و در نتیجه به نرخ بیکاری کاهش می یابد. ناکافی بودن حمایت های اجتماعی و موقعیت بد مالی اثرات سوء بیکاری آسایش روانس افراد را تشدید می کند. ناکافی بودن حمایت های اجتماعی به صورت یک متغییر مستقل عمل می کند، یعنی فقدان این حمایت ها سبب آسیب پذیری فرد بیکار در برابر دشواریها می شود. بیکاری اغلب موجب مشکلات مالی هم می شود، که نشان داده شده خود مشکلات مالی نیز میزان بروز مشکلات روانی را بیشتر می کند. همچنین فشار مالی میزان بروز علائم بیماری ها را نیز افزایش می دهد و سبب انزوای اجتماعی طولانی مدت می شود. برای به حداقل رساندن آثار بیکاری بر سلامت فرد بیکار نیازمند حد معقولی از شور در زندگی است. داشتن نگرش مثبت به بیکاری، احساس شرم فرد بیکار و تعادل او به منزوی شدن را کم می کند. بنابراین نبود بیماری و داشتن توانایی لذت بردن تحمل حل مشکلات کار و سازگاری از نشانه های سلامت روانی است، افراد بیکار احساس می کنند که تعدیل و سرزندگی خود را از دست داده اند و کارکردهای مختلف روانی آن ها نظیر رفتار، تفکر، عاطفه، حافظه، ادراک، درک و قضاوت دچار مشکل شده است(قویدل، 1387، 22ص).

 

1-2بیان مسئله

 

      برخی بهداشت روانی را معادل روان پزشکی پیشگیری تلقی کرده اند و آن را به عنوان روش ها و تدابیر برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های روانی به کار می برند.

 

       پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند و سلامتی و بیماری را در دوقطب مخالف هم می دانند و روان پزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشدو لوسینون و همکارانش عقیده دارند که سلامت روان عبارت است از این که فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیانش در مقابل دیگران دارد. بهداشت به ظاهر به معنی سلامتی است اما سلامتی فقط نداشتن بیماری نیست فرد سالم علاوه بر این که بدنی سالم دارد باید خوشحال و راضی باشد. اما باید توانایی برخورد با مشکلات با محدودیت ها و شکست ها را داشته و بتواند همگام با دیگران کار و زندگی کند، نه تنها از زندگی لذت می برد بلکه می تواند با این کار دیگران را هم به لذت بردن از زندگی علاقه مند نماید چنین فردی را که از نظر جسمی و روانی و اجتماعی طبیعی است می توانیم سالم بخوانیم، تعاریف مختلفی از بهداشت روانی وجود دارد هریک به جنبه ای توجه مسأله سلامت روانی را به خود مبذول داشته و در حقیقت با در نظر گرفتن این تعاریف و مفهوم های گوناگون در سلامت روانی یک اصل اساسی وجود دارد و آن پیشگیری از به خطر افتادن سلامت روانی انسان در جوامع مختلف است(اوالهدی، 1388، 6ص).

 

       بیکاری یکی از عواملی است که سلامت روانی را به خطر می اندازد، بیکاری یعنی نداشتن شغل در سنی که فرد آماده کار کردن است جهت کسب درآمد و منزلت اجتماعی ، «بدون کار تمام زندگی بر باد است»، سلامت جسم بیکار رو به تباهی می گذارد اما آنچه بیشترین آسیب را از بیکاری می بیند، سلامت روان است. بیکاری هم چنین انگ و تحقیر به همراه دارد و افق دید فرد را برای تصمیم گیری کوتاه می کند مشکلات روانی بیکاران احتمالاً با افزوده شدن بر طول مدت بیکاری آنها بیشتر خواهد شد. هرچه بیکاری آنها بیشتر طول بکشد آسایش روانی آنها تباه تر می شود(قویدل، 1387، ص50).

 

     بیکاری دراز مدت به ویژه برای جوانان می تواند باعث جدایی دائم نسل جوان از جامعه شود. میان بیکاری و شمار افرادی هم که برای نخستین بار به خاطر مشکلات روانی خود به جست و جو کمک برمیخیزند رابطه ای پیدا شده است. در تحقیقات نشان داده شده که با افزایش میزان بیکاری بر تعداد بستری شدگان بیمارستان های روانپزشکی افزوده می شود. این افزایش به ویژه در مورد کسانی بارز بود که بیشتر به خاطر مشکلات روانی خود تحت درمان بوده اند از سوی دیگر در میان کسانی که به مدت بیش از 6 ماه بیار بوده اند، میزان بستری کمتر بوده است، فراپروپین از مطالعه خود نتیجه گرفته اند که فشار روانی، هیجانهای منفی و ناشادی و نارضایتی از زندگی و فقدان لذت و هیجان های مثبت در میان بیکاران شایع تر از افرادی است که به کاری اشتغال دارند، مطالعات پیشگیری نشان داده اند که در طول دوره پیگیری به شغل دست یافته اند. بهتر از کسانی که همچنان بیکار مانده اند عوامل مذکور را تدبیر کرده اند(همان منبع، 51).

 

مطالعات پرسش نامه الاهلما در مورد بیکاران نشان داده که بیکاری تهدید عمده ای برای آسایش روانی است. آثار بیکاری احتمالاً بیش از همه در کسانی طول می کشد که زندگی شغلی آنها به تازگی شروع شده است. در مطالعات متعدد نشان داده شده که میان بیکاری جوانان اختلالات خفیف روانپزشکی رابطه ای وجود دارد در یک مطالعه پیگیری در بریتانیا معلوم شد سلامت روانی جوانانی که پس از پایان دوره دبیرستان نمی تواند کاری پیدا کنند بدتر از سلامت روانی شاغلان همسن شان است هرچند زمانی که هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده اند. چنین تفاوت مشهودی میان آنها دیده نمی شود، در بریتانیا رابطه ای واضح میان خودکشی، اعم از موفق و ناموفق و بیکاری دیده شده است، البته معمولاً به نظر می رسد که بیکاری مستقیماً سبب خودکشی شود، بلکه افراد دچار ضعف های روانی نهایتاً بیش از دیگران بیکار می مانند اما بیکاری هم به میزان قابل توجهی مشکلات روانی آنها را تشدید می کند. علاوه بر این اگر بیکاری سبب فقر هم شده باشد ممکن است چنان اثر شدیدی بر سلامت روان بگذارد که فرد را به خودکشی یا لااقل اقدام به آن سوق می دهد(رشیدپور، 2006، 66ص).

 

     بنابراین از آن جا که داشتن جامعه ای سالم در گرو داشتن جوانانی با آسایش روانی است لذا مقصود از این مطالعه آن است که با بررسی وضعیت اشتغال جوانان و میزان سلامت روانی آنان، دست اندرکاران را از خطرات آن آگاه نموده و گامی در جهت رفع این معضل در جامعه برداشته تا موجبات آسایش روانی جوانان در جامعه فراهم گردد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 بی تشان در تاریخ: س 12 اسفند 1393 ، ساعت 03:12 ب ظ
:sad: :sigh: :o

مقاله میخاااممممم برا سمینارمممممممم

:cry: :cry: :cry:
نقل قول
 

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi