پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA11- دانلود مقاله روانشناسی: بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان دبیرستان

 کد محصول: SA11 

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات: 100 صفحه

قیمت: 27000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه.1

1-2بیان مسئله...3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.7

1-4 فرضیات تحقیق.9

1-4-1 فرضیه اصلی9

1-4-2 فرضیات جزئی...9

1-5 اهداف تحقیق10

1-5-1 هدف کلی.10

1-5-2 هدف های جزئی..10

1-6 مدل مفهومی تحقیق...11

1-7 تعریف مفهومی.12

1-7-1 سلامت عمومی12

1-7-2 تفکر غیر منطقی13

1-7-3 اضطراب13

1-8 تعاریف عملیاتی.14

1-8-1 سلامت عمومی14

1-8-2 تفکر غیر منطقی14

1-8-3 اضطراب16

1-9 متغیر پیشین و ملاک...16

1-9-1 متغیر پیشین.16

1-9-2 متغیر ملاک16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: سلامت عمومی

2-1 سلامت عمومی چیست؟.17

2-2 بهداشت رواني از ديدگاه مكاتب مختلف روان‌شناسي20

2-3 مفهوم انسان سالم از ديدگاه روان‌شناسان...22

2-4 عوامل مؤثر در تأمين سلامت رواني .25

2-5 اهداف بهداشت رواني ..29

2-6 ابعاد فعاليت‌هاي بهداشت رواني.30

2-7 اصول بهداشت رواني30

2-8 عوامل سازندة ‌مقياس سلامت عمومي ..31

بخش دوم: اضطراب

2-9 اضطراب چیست؟.36

2-10 علائم و نشانه های اضطراب .37

2-11عوامل موثردر اضطراب نوجوانان و مقابله با آن ..38

2-12 نحوه رویارویی با رنج ناشی از تغییرات جسمانی .38

 2-13 رویارویی با اضطراب ناشی از عدم پذیرش از جانب همسالان ...39

2-14رویارویی با اضطراب ناشی از دوگانگی و ترس از مستقل شدن .40

2-15 رویارویی با اضطراب ناشی از بروز رفتار پرخاشگرانه ..41

2-16 انواع اضطراب...42

2-17 علل اضطراب ...45

2-17-1 فاکتورهاى روانى ـ اجتماعى ...45

2-18 افزایش اعتماد به نفس..46

2-19حمایت اجتماعى.46

2-20 آمادگى براى موقعیتهاى تنش‌زا...46

بخش سوم: تفکر غیرمنطقی

2-21 مفهوم تفکر در رویکرد ساختار گرایی پیاژه .47

2-22 باورهای غیر منطقی...47

2-23 دیدگاه الیس درباره تفکر غیرمنطقی.48

بخش چهارم:

پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی

پیشینه تحقیقات خارجی: .54

تحقیقات داخلی: 57

فصل سوم: کلیات تحقیق

3-1 روش تحقیق..59

3-2-1 در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگری شده است.61

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 62

3-3-1 جامعه آماری..62

3-3 نمونه و نمونه گیری.62

3-4 بر آورد حجم نمونه...62

3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات.63

3-5-1 مصاحبه ...63

3-5-2 پرسشنامه.63

3-5-2-1 معرفی پرسشنامه ...64

2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه..64

3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) ...66

3-6-1 روایی / اعتبار ...66

3-6-2 پایايی .67

3-7 خلاصه فصل..68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه..69

4-2 پردازش داه ها...70

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها.70

4-4 روش هاي جمع آوري اطلاعات.71

4-5 تجزيه و تحليل داده ها.72

4-6 تجزيه و تحليل آماري75

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری فرضیه ها.80

5-2 محدودیتها ...85

5-2-1محدودیت تحقیق .85

5-3 پيشنهادات86

5-3-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی..86

منابع

پرسشنامه

 

1-1مقدمه

 

سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی(درستکار، 1385، 78).

 

بنابراین به کسی فردسالم گفته می شود که نه تنها رشد کافی، وزن مناسب و تغذیه صحیح داشته باشد و از لحاظ جمعی بیماری نداشته باشد بلکه دارای رفتار و فکر سالم نیز باشد. سلامت روانی مانند سلامت جسمی، صرفاً به معنای نبودن مشکلات و بیماری نیست بلکه سلامت روان هم حالات عاطفی و هم شرایط ذهنی یعنی هم احساسات و هم افکار شما را در بر می گیرد(همان، 79).

 

هدف و وظیفه اصلی بهداشت روان تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان افراد جامعه است، به گونه ای که آنها نه تنها بیماری روانی نداشته باشند بلکه از عناصر شناختی عاطفی و هم چنین از توانایی های خود در رابطه با دیگران آگاه شده و با داشتن تعادل روانی بهتر بر استرس های زندگی فایق آیند؛ کارهای روزانه را پر بارتر و سودمندتر گردانند؛ از زندگیشان لذت ببرند و با افراد خانواده و محیط خود ارتباط مناسب برقرار نموده و فرد مفیدی برای جامعه باشند(همان، 80).

 

برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتاً کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق یک موضوع یاری نماید.

 

"آلبرت الیس[1]" که گروهی از فرض های غیر منطقی را به تعداد 10 تفکر غیرمنطقی اشاره دارد، مسبب مشکلات رفتاری می داند وقتی متوسل شدن به این عقاید را زمینه اضطراب می داند. لذا پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از «آزمون جونز» به بررسی تفکر غیر منطقی دانشجویان همت گمارده که می توان از نتایج و یافته های آن استفاده نمود. سیستم تعلیم و تربیت امروز جامعه ما باید به وسیله هدف کنترل شود و همچنانکه "الیس" اشاره دارد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین می کند(میلانی فر، 1380، 26).

 

"آلپورت[2]" یکی از نخستین روان شناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نظر وی افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل می کنند، از قید و بندهای گذشته آزادند و از نیروهایی که آنها را هدایت می کنند کاملاً آگاهند و می توانند بر آنها چیره شوند(همان، 26).

 

1-2بیان مسئله

 

از نظر آلپورت، گسترش مفهوم خود، ارتباط صميمانه خود با ديگران، امنيت عاطفي، ادارک واقع بينانه، مهارت ها و وظايف، عينيت بخشيدن به خود و فلسفه يگانه سازندگي، هفت معيار شخصيت سالم هستند.

 

ازسوي ديگر، " اريک فروم " يک روانشناس معروف و سرشناس ديگر معتقد است که به سبب اهميت نيروهاي اجتماعي و فرهنگي براي درک يکايک اعضاي جامعه، بايد ساختار آن جامعه در گذشته و حال، تجزيه و تحليل شود؛ بنابراين شناسايي ماهيت جامعه، کليد درک شخصيت متغير انسان است.

 

شخصيت، خواه سالم و ناسالم به فرهنگ بستگي دارد. فرهنگ مانع يا حامي رشد و تکامل مثبت انسان است. فروم شخصيت انسان را بيشتر محصول فرهنگ مي‌ داند. از نظر وي سلامت عمومی بستگي به اين دارد که جامعه تا چه اندازه نيازهاي اساسي افراد جامعه را برآورده مي ‌کند، نه اين که فرد تا چه حد خود را با جامعه سازگار مي‌ سازد. در نتيجه سلامت عمومی بيش از آن که امري فردي باشد، يک مساله اجتماعي است. جامعه ي ناسالم در بين اعضاي خود دشمني، بدگماني و بي ‌اعتمادي مي ‌آفريند و مانع از رشد کامل آن ها مي‌ شود. در مقابل جامعه ي سالم به اعضاي خود امکان مي ‌دهد که به يکديگر عشق بورزند، بارور، کارآمد و خلاق باشند و قوه تعقل و عينيت خود را بارور و نيرومند سازند.

 

علاوه بر اين، روانشناسان شناخت گرا بر اين باور هستند که شخص سالم، ‌رويدادهاي محيط را با استفاده از روش هايي تعبير و تفسير مي‌ کند که به احساس خوب يا اميدواري مي ‌انجامند و او را قادر مي ‌سازند که براي حل مسائل زندگي خود، مهارت هاي خاصي را به کار برد.

 

اختلال های اضطرابی که تا سال های اخیر در مقوله روان آزردگی ها قرار داشتند در قرن هیجدهم برای نخستین بار از سوی ویلیام کولن پزشک اسکاتلندی به کار رفت. در خلال قرن نوزدهم دیدگاه مبتنی بر پدید آیی زیست شناختی روان آزردگی کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی رفتار انعطاف نا پذیر و خود تخریب گر داشتند به عنوان روان آزرده می شناختند و تصور می شد که این افراد از « اختلال های عصب شناختی » ناشناخته ای رنج می برند. در آغاز قرن بیستم این دیدگاه جای خود را به دیدگاه فرویدی مبتنی بر پدیدایی روان شناختی داد فروید اصطلاح «نوروز اضطراب» را ابداع کرد و براین نکته تأکید ورزید که اختلال روان آزردگی، از علل جسمانی ناشی نمی شود بلکه ریشه در اضطراب دارد بدین معنا که وقتی خاطرات و امیال سرکوب شده ناهشیار سعی می کنند به سطح هوشیاری راه یابند اضطراب به منزله علامت هشدار دهنده از پایگاه من آشکار می شود و در قالب رفتارهای نوروزی ظهور می کند. نظریه فروید مقبولیت عمومی پیدا کرد و مبنای طبقه بندی روان آزردگی در طبقه بندی تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا شد:

 

در دهه های اخیر نظریه پردازان « رفتاری نگر » به مخالفت با این دیدگاه پرداخته اند. بدون تردید انتقادهای دیگری نیز در این باره عنوان است. پاره ای از نویسندگان اضطراب را مانند هوش سازه ای استنباطی می دانند که بر اساس گزارش های فاعلی رفتارهای اجتنابی و علامت های فیزیو لوژیکی سنجیده می شود در حالی که هنوز درباره شیوه های سنجش این نشانه های اضطرابی و چگونگی بروز آن ها در افراد متفاوت اتفاق نظر وجود ندارد(مرتضوی، 1387، 123).

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 رایانت در تاریخ: د 27 مهر 1394 ، ساعت 08:07 ب ظ
با سلام . من فقط نیاز به پیشینه تحقیق شما دارم . اون قسمت رو چند برام میفرستین ؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید