پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

sa10- مقاله روانشاسی: بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان

 کد محصول: SA10

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات: 100 صفحه

قیمت: 30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه .1

1-2 بيان مساله...2

1-3  اهميت و ضرورت پژوهش.....5

1-4اهداف پژوهش...7

1-4-1اهداف کلی...7

1-4-2اهداف جزئی.7

1- 5 فرضیات پژوهش.....8

1-5-1فرضیه اصلی...8

1-5-2فرضیه های فرعی..8

1-6تعارف نظری واژه ها..9

1-6-1 تاب آوری....9

1-6-2 استرس...9

1-6-3 سلامت عمومی..10

1-7تعاریف عملیاتی واژه ها..11

1-8 متغییر پیشین و ملاک.....11

1-8-1 متغییر پیشین11

1-8-2 متغییر ملاک......11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه12

بخش اول:تاب آوری.....13

2-2 تاب آوری چیست؟ ......13

2-3 ویژگی های افراد تاب آور...13

2-4 تعریف تاب آوری .14

2-5 تعریف روان شناسی آن.16

2-6 تاب آوری به سه دلیل می تواند در تحقیقات و تجربیات مفید واقع شود16

2-7 تاب آوری پنج خصوصیت مهم دارد كه در زیر ذكر شده اند.17

2-8 ویژگی های افراد تاب آور...17

2-9 راه های ارتقای تاب آوری...19

2-9-1 نقش محیط در تاب آوری19

بخش دوم:استرس...21

2-10 استرس چیست؟....21

2-11 استرس زاهاي محيطي 22

2-12 محيط هاي استرس زا .24

2-13 استرس یا فشار عصبی چیست؟..27

2-14 عوامل ایجاد کننده استرس..28

2-15 عوامل ایجاد کننده استرس فردی......28

2-15-1 تعارض خواست – خواست...29

2-15-2 تعارض خواست – نا خواست29

2-15-3 تعارض ناخواست-ناخواست.30

2-16 عوامل ایجاد کننده استرس گروهی...30

2-17 علائم و نشانه های استرس...31

2-17-1 علائم فیزیولوژیک استرس....31

2-17-2 علائم روانی استرس32

2-17-3 علائم رفتاری استرس ....33

2-18-1 ورزش و فعالیتهای بدنی.33

2-18-2 تسلط بر موفقیتها و شرایط محیطی34

2-18-3 ادارک درمانی.34

2-18-4 احساس صمیمیت و حمایت گروهی....34

2-18-5 خود خواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن.35

2-18-6 روی آوردن به طنز و شوخی.35

2-18-7 هدف جو بودن35

2-19 استرس جوانان ....36

2-20 روشهاي كنترل و كنار آمدن با استرس.....40

بخش سوم: سلامت عمومی...41

2-21 سلامت روان چیست ؟ 41

2-22 تعریف و علایم سلامت عمومی.44

 2-22-1 نقش ارزش‌ها در سلامت عمومی44

2-23 تعریف «سلامت روان».45

2-24 تاریخچه سلامت روان در ایران .48

2-25 پیشینه تحقیقات: ..51

2-25-1 تحقیقات خارجی....51

2-25-2 تحقیقات داخلی......53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش.56

3-2 جامعه پژوهش.56

3-2-1 محيط پژوهش...56

3-2-2 نمونه پژوهش.....56

3-3-3 حجم نمونه و روش محاسبه آن......56

3-4 ابزار گردآوري اطلاعات......57

3-5 روايي و پايايي ابزار58

3-6 روش گردآوري اطلاعات....60

3-7 روش تجزيه و تحليل داده­ها.61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه62

4-2 توصیف داده ها......63

4-3 آزمون فرضیه ها.....67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه77

5-2 نتیجه گیری فرضیات.....78

5-3 محدودیتها..... 82

5-3-1محدودیت تحقیق ......82

5-4 پیشنهادها.........83

منابع

پرسشنامه استرس

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه سلامت عمومی

1-1مقدمه

تاب آوری یاResiliency یکی از مفاهیمی است که اخیراً در حوزه اختلالات روانی و آسیب ها مطرح شده و می تواند کلید پیشگیری باشد. تاب آوری با در نظر داشتن توأم شرایط استرس زا و سلامت روان افراد برای پاسخ گویی، دوام آوردن و رشد نرمال در حضور شرایط استرس زا مطرح می شود(بیرقی، 1388، 190).

سلامت روان به عنوان يكي از دو ركن سلامتي، لازمه يك زندگي مفيد، مؤثر و رضايت بخش فردي است. و سلامت روان افراد يك جامعه، خصوصاً اقشار مؤثر و سازنده آن، لازمه پويايي، بالندگي و اعتلاي آن جامعه است. نقش برجسته و منحصر به فرد دانشجويان به عنوان مديران و سازندگان آينده ي هر جامعه، ضرورت تأمين سلامت رواني آنها و نيز شناسايي و حذف عوامل منفي موثر بر سلامت رواني آنها را ضروري مي نمايد.

استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد در سازمانهای امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها وارد ساخته است، فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیتها را تحلیل داده و از بین می برد. گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند. شاید بدرستی دوران ما زمان استرس ها است که در آن انسان بیش از هر عصر دیگری در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسائل زیادی از هر طرف او را احاطه کرده است. استرس نقطه شروع ابتلا به افسردگی است که می تواند بر سلامت جسم و روح انسان تأثیر بگذارد، از این رو شناخت عوامل استرس زا و آنچه را که برای کاهش این عوامل می توان انجام داد دارای اهمیت است(روحی ،1387، 199).

1-2بیان مسئله

  تاب آوری توانایی افراد در کنترل استرس خود با محیط است، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین. عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و موقعیتهای منفی هستند که با پیامدهای منفی و مشکلات رفتاری مرتبط میشوند (گومز و مکلارن ، 2006) طبق نظر تایت در سال 2000 تاب آوری بر گروههایی از افراد تمرکز دارند که در معرض عوامل خطرآفرین قرار دارند، ولی با پیامدهای منفی کمی مواجه شده و حتی ممکن است پیامدهای مثبتی را نیز کسب نمایند. همچنین، آسیب پذیری میتواند در مورد افرادی به کار رود که علیرغم اینکه در معرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند، دچار پیامدهای منفی شده و یا از کسب پیامدهای مثبت باز میمانند (کردمیرزا نیکوزاده، 1388).

بر اساس نظریه کوردیچ- هال و پیرسون (2005)در پژوهش خود بیان میدارند نیاز به این مسأله احساس میشود که افراد مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکلات و موقعیتهای استرس زا به شیوه ی تاب آورانه تری تفکر و سپس عمل کنند. از این رو، مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قراردادن فرآیندهای فکری است، میتوانند گام مهمی در ایجاد مهارتها و تواناییهای مربوط به تاب آوری باشند (کاوه، 1388).

 در جوامع مرسوم است که به نقصانها و کاستیها بیشتر از تواناییها توجه شود، اما تاب آوری آن روی سکه است (شیخ الاسلامی، 1388) و از جمله سازههایی است که جایگاه ویژهای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این سازه افزوده میشود (سامانی و همکاران، 1386).

تاب آوری به عنوان میزان توانایی فرد در تطابق با شرایط ناگوار تعریف شده است که شامل شایستگی فردی، اعتماد به نیروهای درونی، پذیرش تغییرات به عنوان عامل مثبت و تأثیرات معنوی می شود (کانر و همکاران، 2003؛ به نقل از بیت سیکا و همکاران، 2010).

استرس به معنى فشار و نیرو است و هر محركى كه در انسان ایجاد تنش كند، استرس زا یا عامل استرس نامیده مى شود. تنش ایجاد شده در بدن و واكنش بدن را استرس مى گوییم به عبارتى هر عاملى موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، استرس زا یا عامل استرس است که از جمله این عوامل مشکلات سلامت عمومی افراد و نداشتن تاب آوری کافی در برابر مشکلات است.

هنگام وارد شدن استرس بدن واكنشهایى از خود نشان مى دهد تا تعادل از دست رفته را باز گرداند كه این عمل استرس است. استرس یا فشار عصبى یا تنیدگى واكنشى است كه در فرد در اثر حضور عامل دیگرى به وجود مى آید و قواى فرد را براى روبرو شدن با آن بسیج مى كند و ارگانیزم یا موجود زنده حالت آماده باش پیدا مى كند.

محققان دانشکده پزشکي جان هايکينز در آمريکا در اين باره خاطر نشان مي‌ کنند که از طريق آشنايي با معيارهاي سلامت روان و تطابق آن با ويژگي‌ هاي شخصي، تعامل با ديگران و محيط اطراف مي ‌توانيم تا حدودي عوامل آسيب ‌زا به شخصيت سالم را شناسايي کرده و با اصلاح آن ها براي بهره‌ مندي از يک شخصيت سالم تلاش کنيم.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید