بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان

 کد محصول: SA10

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه .۱

۱-۲ بیان مساله…۲

۱-۳  اهمیت و ضرورت پژوهش…..۵

۱-۴اهداف پژوهش…۷

۱-۴-۱اهداف کلی…۷

۱-۴-۲اهداف جزئی.۷

۱- ۵ فرضیات پژوهش…..۸

۱-۵-۱فرضیه اصلی…۸

۱-۵-۲فرضیه های فرعی..۸

۱-۶تعارف نظری واژه ها..۹

۱-۶-۱ تاب آوری….۹

۱-۶-۲ استرس…۹

۱-۶-۳ سلامت عمومی..۱۰

۱-۷تعاریف عملیاتی واژه ها..۱۱

۱-۸ متغییر پیشین و ملاک…..۱۱

۱-۸-۱ متغییر پیشین۱۱

۱-۸-۲ متغییر ملاک……۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه۱۲

بخش اول:تاب آوری…..۱۳

۲-۲ تاب آوری چیست؟ ……۱۳

۲-۳ ویژگی های افراد تاب آور…۱۳

۲-۴ تعریف تاب آوری .۱۴

۲-۵ تعریف روان شناسی آن.۱۶

۲-۶ تاب آوری به سه دلیل می تواند در تحقیقات و تجربیات مفید واقع شود۱۶

۲-۷ تاب آوری پنج خصوصیت مهم دارد که در زیر ذکر شده اند.۱۷

۲-۸ ویژگی های افراد تاب آور…۱۷

۲-۹ راه های ارتقای تاب آوری…۱۹

۲-۹-۱ نقش محیط در تاب آوری۱۹

بخش دوم:استرس…۲۱

۲-۱۰ استرس چیست؟….۲۱

۲-۱۱ استرس زاهای محیطی ۲۲

۲-۱۲ محیط های استرس زا .۲۴

۲-۱۳ استرس یا فشار عصبی چیست؟..۲۷

۲-۱۴ عوامل ایجاد کننده استرس..۲۸

۲-۱۵ عوامل ایجاد کننده استرس فردی……۲۸

۲-۱۵-۱ تعارض خواست – خواست…۲۹

۲-۱۵-۲ تعارض خواست – نا خواست۲۹

۲-۱۵-۳ تعارض ناخواست-ناخواست.۳۰

۲-۱۶ عوامل ایجاد کننده استرس گروهی…۳۰

۲-۱۷ علائم و نشانه های استرس…۳۱

۲-۱۷-۱ علائم فیزیولوژیک استرس….۳۱

۲-۱۷-۲ علائم روانی استرس۳۲

۲-۱۷-۳ علائم رفتاری استرس ….۳۳

۲-۱۸-۱ ورزش و فعالیتهای بدنی.۳۳

۲-۱۸-۲ تسلط بر موفقیتها و شرایط محیطی۳۴

۲-۱۸-۳ ادارک درمانی.۳۴

۲-۱۸-۴ احساس صمیمیت و حمایت گروهی….۳۴

۲-۱۸-۵ خود خواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن.۳۵

۲-۱۸-۶ روی آوردن به طنز و شوخی.۳۵

۲-۱۸-۷ هدف جو بودن۳۵

۲-۱۹ استرس جوانان ….۳۶

۲-۲۰ روشهای کنترل و کنار آمدن با استرس…..۴۰

بخش سوم: سلامت عمومی…۴۱

۲-۲۱ سلامت روان چیست ؟ ۴۱

۲-۲۲ تعریف و علایم سلامت عمومی.۴۴

 ۲-۲۲-۱ نقش ارزش‌ها در سلامت عمومی۴۴

۲-۲۳ تعریف «سلامت روان».۴۵

۲-۲۴ تاریخچه سلامت روان در ایران .۴۸

۲-۲۵ پیشینه تحقیقات: ..۵۱

۲-۲۵-۱ تحقیقات خارجی….۵۱

۲-۲۵-۲ تحقیقات داخلی……۵۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ روش پژوهش.۵۶

۳-۲ جامعه پژوهش.۵۶

۳-۲-۱ محیط پژوهش…۵۶

۳-۲-۲ نمونه پژوهش…..۵۶

۳-۳-۳ حجم نمونه و روش محاسبه آن……۵۶

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات……۵۷

۳-۵ روایی و پایایی ابزار۵۸

۳-۶ روش گردآوری اطلاعات….۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها.۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه۶۲

۴-۲ توصیف داده ها……۶۳

۴-۳ آزمون فرضیه ها…..۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه۷۷

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات…..۷۸

۵-۳ محدودیتها….. ۸۲

۵-۳-۱محدودیت تحقیق ……۸۲

۵-۴ پیشنهادها………۸۳

منابع

پرسشنامه استرس

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه سلامت عمومی

۱-۱مقدمه

تاب آوری یاResiliency یکی از مفاهیمی است که اخیراً در حوزه اختلالات روانی و آسیب ها مطرح شده و می تواند کلید پیشگیری باشد. تاب آوری با در نظر داشتن توأم شرایط استرس زا و سلامت روان افراد برای پاسخ گویی، دوام آوردن و رشد نرمال در حضور شرایط استرس زا مطرح می شود(بیرقی، ۱۳۸۸، ۱۹۰).

سلامت روان به عنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، مؤثر و رضایت بخش فردی است. و سلامت روان افراد یک جامعه، خصوصاً اقشار مؤثر و سازنده آن، لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. نقش برجسته و منحصر به فرد دانشجویان به عنوان مدیران و سازندگان آینده ی هر جامعه، ضرورت تأمین سلامت روانی آنها و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی موثر بر سلامت روانی آنها را ضروری می نماید.

استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد در سازمانهای امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها وارد ساخته است، فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیتها را تحلیل داده و از بین می برد. گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند. شاید بدرستی دوران ما زمان استرس ها است که در آن انسان بیش از هر عصر دیگری در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسائل زیادی از هر طرف او را احاطه کرده است. استرس نقطه شروع ابتلا به افسردگی است که می تواند بر سلامت جسم و روح انسان تأثیر بگذارد، از این رو شناخت عوامل استرس زا و آنچه را که برای کاهش این عوامل می توان انجام داد دارای اهمیت است(روحی ،۱۳۸۷، ۱۹۹).

۱-۲بیان مسئله

  تاب آوری توانایی افراد در کنترل استرس خود با محیط است، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین. عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و موقعیتهای منفی هستند که با پیامدهای منفی و مشکلات رفتاری مرتبط میشوند (گومز و مکلارن ، ۲۰۰۶) طبق نظر تایت در سال ۲۰۰۰ تاب آوری بر گروههایی از افراد تمرکز دارند که در معرض عوامل خطرآفرین قرار دارند، ولی با پیامدهای منفی کمی مواجه شده و حتی ممکن است پیامدهای مثبتی را نیز کسب نمایند. همچنین، آسیب پذیری میتواند در مورد افرادی به کار رود که علیرغم اینکه در معرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند، دچار پیامدهای منفی شده و یا از کسب پیامدهای مثبت باز میمانند (کردمیرزا نیکوزاده، ۱۳۸۸).

بر اساس نظریه کوردیچ- هال و پیرسون (۲۰۰۵)در پژوهش خود بیان میدارند نیاز به این مسأله احساس میشود که افراد مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکلات و موقعیتهای استرس زا به شیوه ی تاب آورانه تری تفکر و سپس عمل کنند. از این رو، مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قراردادن فرآیندهای فکری است، میتوانند گام مهمی در ایجاد مهارتها و تواناییهای مربوط به تاب آوری باشند (کاوه، ۱۳۸۸).

 در جوامع مرسوم است که به نقصانها و کاستیها بیشتر از تواناییها توجه شود، اما تاب آوری آن روی سکه است (شیخ الاسلامی، ۱۳۸۸) و از جمله سازههایی است که جایگاه ویژهای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این سازه افزوده میشود (سامانی و همکاران، ۱۳۸۶).

تاب آوری به عنوان میزان توانایی فرد در تطابق با شرایط ناگوار تعریف شده است که شامل شایستگی فردی، اعتماد به نیروهای درونی، پذیرش تغییرات به عنوان عامل مثبت و تأثیرات معنوی می شود (کانر و همکاران، ۲۰۰۳؛ به نقل از بیت سیکا و همکاران، ۲۰۱۰).

استرس به معنى فشار و نیرو است و هر محرکى که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل استرس نامیده مى شود. تنش ایجاد شده در بدن و واکنش بدن را استرس مى گوییم به عبارتى هر عاملى موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، استرس زا یا عامل استرس است که از جمله این عوامل مشکلات سلامت عمومی افراد و نداشتن تاب آوری کافی در برابر مشکلات است.

هنگام وارد شدن استرس بدن واکنشهایى از خود نشان مى دهد تا تعادل از دست رفته را باز گرداند که این عمل استرس است. استرس یا فشار عصبى یا تنیدگى واکنشى است که در فرد در اثر حضور عامل دیگرى به وجود مى آید و قواى فرد را براى روبرو شدن با آن بسیج مى کند و ارگانیزم یا موجود زنده حالت آماده باش پیدا مى کند.

محققان دانشکده پزشکی جان هایکینز در آمریکا در این باره خاطر نشان می‌ کنند که از طریق آشنایی با معیارهای سلامت روان و تطابق آن با ویژگی‌ های شخصی، تعامل با دیگران و محیط اطراف می ‌توانیم تا حدودی عوامل آسیب ‌زا به شخصیت سالم را شناسایی کرده و با اصلاح آن ها برای بهره‌ مندی از یک شخصیت سالم تلاش کنیم.