کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته در دانشگاه

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR10 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق    ۱ ۱-۱      مقدمه    ۲ ۲-۱ بیان مساله    ۲ ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۳ ۴-۱ اهداف پژوهش        ۳ ۱-۴-۱ هدف کلی          ۳ ۲-۴-۱ اهداف ویژه        ۳ ۵-۱ فرضیات تحقیق       ۴ ۶-۱ سوال پژوهشی         …

مشاهده جزییات

میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی ـ یادگیری در مدارس

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول AD59  تعداد صفحات: ۳۰۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه.۱ ۲-۱ بیان مسئله.۶ ۳-۱ اهمیت و ارزش تحقیق۱۰ ۴-۱ اهداف تحقیق۱۴ ۵-۱سوالهای تحقیق.۱۵ ۶-۱فرضیه های تحقیق۱۷ ۷-۱ متغیرهای تحقیق..۱۸ ۸-۱ تعاریف نظری و عملیاتی۱۹ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱-۲ مقدمه..۲۲ ۲-۲فناوری اطلاعات …

مشاهده جزییات