پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

کد محصول:hs298

فایل WORD

۱۷ صفحه

۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تعریف انبار
هدف از استقرار یک سیستم  انبار
نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار
کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه
مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از ا نبار
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه
مشخات کارت انبار و کاروکس
چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار
ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی