دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه قند آبکوه

کد محصول hs31

تعداد صفحات :۳۵ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت : ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

سیستم حقوق و دستمزد کارخانه قند آبکوه 

فهرست مطالب 
سیستم منابع انسانی ۴
سیستم پرسنلی ودستمزد وحقوق ۵
جدول مالیات ۵
حقوق ومزایای کسورات ۸
جدول وام ۱۲
جدول کارکردماهانه ۱۱
جدول محاسبه ۱۳
جدول مشاهدات ۱۳
جدول گزارشات ۱۸
لیست جامع حقوق ۱۸
فیش حقوق ۱۹
لیست بیمه ۲۰
لیست مالیات ۲۰
لیست کارکرد ماهانه ۲۰
خلاصه اطلاعات حقوق ومزایا ۲۰
جدول سیستم ۲۳
نمونه لیست حقوق و دستمزد ۲۶
ریز لیست حقوق ودستمزد ۲۶

بخشی از پروژه

سیستم  حقوق دستمزد  :

الف- سیستم منابع انسانی

وظایف سیستم منابع انسانی

۱- کنترل ورود وخروج پرسنل

۲- کنترل اضافه کاری پرسنل

۳- کنترل کارکرد ماهانه پرسنل

۴- کنترل مرخصی ها (استعلاجی ،مرخصی استحقاقی روزانه یا ساعتی و مرخصی شرکت )

۵- دردرب انتظامات ساعت پانچ نصب بوده که هر یک از پرسنل دارای کارت کامپیوتری وکد پرسنلی بوده که باید در زمان ورود وخروج باید کارت خودشان را پانچ نمایند .

۶- صدور احکام کارگزینی در اول هر سال با توجه به بخشنامه ای که دولت در اول هر سال اعلام می دارد .در سه نسخه که نسخه اول پرسنل –نسخه دوم حسابداری سیستم حقوق ودستمزد-نسخه سوم بایگانی خود پرسنل در شرکت .

سیستم پرسنلی حقوق ودستمزد

وظایف مسئول حقوق ودستمزد :

۱-پرکردن جداول پایه

الف-جدول بیمه :

در اول هر سال …….بیمه ماهانه پرسنلی که ۷%درصد ”ن به عهده کارگر ،۲۰% سهم کارفرما و۳% بیمه بیکاری که آن هم به عهده کارفرما
می باشد ازسازمان تامین اجتماعی مشهد طی نامه کتبی به کلیه شرکتها اعلام می نماید .

فرض مثال درسال ۸۲مشمول کسر سقف حق بیمه ۳۹۹۹۹۹۰ریال
می باشد (حقوق ومزایای مشمول حق بیمه )کل حقوق ومزایا منهای
(حق اولاد +حق سرویس در صورتیکه سرویس به صورت نقدی نباشد .)

ب-جدول مالیات :

در اول هر سال طی نامه کتبی از طریق اداره دارایی به کلیه شرکتها ارائه می نمایند .