گزارش کارآموزی – شرکت کف ساز شرق – حسابداری اموال ، حقوق و دستمزد ، حسابداری مالی و سیستم انبار

کد محصول hs27

تعداد صفحات :۱۴۰ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مقدمه: ۱
معرفی شرکت: ۲
چارت سازمانی ۳
۱. آشنایی با سیستم حسابداری مالی : ۴
شرح سیستم کامپیوتری واحد حسابداری : ۴
آموزش نحوه ورود سند حسابداری : ۸
نحوه ویرایش اسناد حسابداری : ۱۲
نحوه گزارش گیری ( تراز آزمایشی – دفتر کل و معین ) : ۱۳
آشنایی با سیستم حسابداری انبار : ۱۹
۱.ارائه جزئیات و انواع گزارشات قابل استخراج : ۱۹
۱- انبار مواد اولیه: ۲۰
۲- انبار اسانس و مواد اولیه حساس: ۲۰
۳- انبار لوازم یدکی، تجهیزات و قطعات: ۲۱
۴- انبار کارتن و ملزومات بسته بندی: ۲۱
۲.نحوه ورود رسید انبار و نحوه ورود حواله انبار: ۲۲
نمونه رسید انبار در سیستم ۲۷
۳.ارائه نمونه ای از کاردکس حسابداری انبار : ۳۵
۴.ارائه نمونه ای از گزارش در مورد یکی از اقلام کالاها: ۳۷
۵.لیست شمارش وانبار گردانی پایان سال: ۳۸
آشنایی با سیستم حسابداری اموال : ۴۰
۱.فروش دارایی : ۴۰
۲.حذف دارایی : ۴۲
۲.ارائه نحوه ورود اطلاعات هنگام خرید ( اضافات ) دارایی های ثابت : ۴۴
۱. هزینه های جاری : ۴۴
۲. هزینه های سرمایه ای: ۴۵
۳. ارائه نحوه تخصیص پلاک و شماره اموال به دارایی های ثابت جدید خریداری شده: ۴۶
۴. توضیح در مورد نحوه استهلاک گیری در سیستم مذکور : ۴۶
مطلب خاص :زمین ۴۷
آشنایی با سیستم حسابداری حقوق و دستمزد : ۴۹
فرم ۱ ۵۱
فرم ۲ ۵۳
ورود و خروج پرسنل ۵۵
برگه مرخصی ۵۶
فرم تسویه حساب ۵۷
تهیه دیسکت بیمه ۵۸
تهیه دیسکت دارایی ۵۹
لیست حقوق ودستمزد ۶۰
فیش حقوقی ۶۱
۳.ارائه نحوه گزارشگیری لیست حقوق و دستمزد از سیستم مذکور : ۷۷
۴. تهیه خلاصه ای از سند حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد یک از ماه های سال که بر اساس اقلام لیست حقوق و دستمزد صادر شده است : ۸۰
۵. ارائه مبانی نحوه محاسبه مالیات مکسوره حداقل یکی از پرسنل انتخابی : ۸۳
۶.ارائه مبانی نحوه محاسبه بیمه مکسوره حداقل یکی از پرسنل انتخابی : ۸۸
آشنایی با سیستم حسابداری صنعتی(بهای تمام شده): ۸۹
آشنایی با سیستم حسابداری فروش : ۹۰
فروش صنعتی : ۹۰
برگشت از فروش: ۹۳

 بخشی از پروژه

۱.     آشنایی با سیستم حسابداری مالی :

شرح سیستم کامپیوتری واحد حسابداری :

در طول دوره مالی سیستم حسابداری بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به این شرکت را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص می کند. فرایند حسابداری یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود :

۱. جمع آوری اطلاعات مالی

۲. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

۳. ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

۴. انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

۵. تهیه تراز آزمایشی

۶. اصلاح حسابهای دفتر کل

۷. تهیه صورتهای مالی

۸. بستن حسابهای موقت

۹. تهیه تراز آزمایشی اختتامی

(شماره های ۱الی۴ به طور مستمر در طی دوره مالی انجام می شوند،شماره های ۵الی۹ در پایان دوره مالی انجام می گیرند.)

در این شرکت تمامی عملیات بر طبق اسناد و مدارک در دفاتر روزنامه ثبت می شوند و سپس به دفتر کل منتقل و بر طبق این دفاتر عملیات گزارش گیری ، تهیه دفاتر قانونی ، تهیه اظهار نامه مالیاتی و عملیات پایان سال انجام می شود .

براساس آیین نامه تدوین دفاتر قانونی ،در صورتی که ثبت رویدادها به صورت دستی انجام شود این رویدادها باید به صورت روزانه در دفاتر روزنامه ثبت گردند و حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از ثبت در دفاتر روزنامه ،به دفتر کل منتقل شود.

همچنین در این شرکت برای ثبت عملیات روزانه ورود و خروج کالا ، اسناد حسابداری و بخش اموال از نرم افزار پارسا ۲۰۰۰ و جهت انجام عملیات حقوق و دستمزد از نرم افزارهایی که سازمان بیمه و دارایی در اختیار شرکت گذاشته است استفاده می شود ،محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان نیز از طریق همین نرم افزارها صورت می گیرد. اما عملیات اصلی شرکت به صورت دستی در دفاتر انجام می شود . در این شرکت تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک از بخش اداری ، انبار و فروش به حسابدار ی ارسال و در سیستم و دفاتر ثبت می گردند .