پروژه مالی شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

کد محصول hs3

فایل وورد

۱۰۸ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات پیمانکاری : 
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری 
– مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری 
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 
– ارجاع کار به پیمانکار 
– انعقاد قرار داد با پیمانکار 
– اجرای کار ( شروع عملیات ) 
– خاتمه کار 
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز 
دارائی های جاری 
– بانک و صندوق 
– تخواه گردان ها 
– حساب های دریافتنی 
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 
– اسناد دریافتنی 
– پیش پرداخت ها 
– سپرده حسن انجام کار 
درارئیهای ثابت : 
– دارائیهای ثابت مشهود 
– داراییهای ثابت نا مشهود 
بدهی های جاری : 
– حسابهای پرداختنی 
– اسناد پرداختنی 
– پیش دریافت ها 
بدهی های بلند مدت  
– سرمایه 
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان 
– حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده 
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده 
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده 
– محاسبه صود پیمان نا تمام 
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری 
– مالیات مقملوع 
– مالیات بر در آمد پیمانکاری 
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری 
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی 
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی 
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها 
– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی 
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت 
– گزارش های عملیاتی 
– گزارش پیشرفت کار 
– صورت حساب صودو زیان 
– تراز آزمایشی
منابع

 

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱-   مراحل انجام عملیات پیمانکاری

۲-   حسابهای شرکت پیمانکاری

۳-   روش های متداول حسابداری پیمانکاری

۴-   مالیات پیمانکاری

۵-   گزارش های مالی

۶-   صورت مسئله پیمانکاری

 

پیشگفتار :

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

 

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D  سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی  علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.