طراحی یک سردخانه ۳۵۰۰۰ نفری در شهر نی ریز

کد محصول: me256

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

طراحی  سردخانه ای بامشخصات ۳

فرضیات و نکات مهم در انجام پروژه        ۳

محاسبه مقدار محصول وارد شده به سردخانه          ۶

مصرف سرانه انواع محصولات….۶

انواع گوشت.۶

انواع میوه۷

تعداد پالت‌ها و جعبه های موجود در هر اتاق۸

جدول میوه وسبزیجات…۹

ضخامت عایق  و ضریب انتقال حرارت اتاقها…۱۰

ضخامت دیوار اتاق ها.۱۱

اتاق ها و ابعاد آنها.۱۲

نمای کلی سردخانه.۱۲

اتاق نگهداری پرتقال….۱۴

اتاق نگهداری سیب.۱۵

اتاق نگهداری هلو…۱۶

اتاق نگهداری سبزیجات۱۷

اتاق نگهداری خیار..۱۸

اتاق نگهداری گوشت گاو ..۱۹

اتاق نگهداری گوشت مرغ..۲۰

اتاق نگهداری گوشت گوسفند..۲۱

اتاق های انجماد سریع..۲۲

اتاق پیش سرد کن..۲۳

محاسبه بارهای حرارتی   ۲۴

محاسبه بار حرارتی نفوذ برای چند نمونه از اتاق‌ها..۲۵

بارتنفسی محصولات.۲۶

جداول بار حرارتی          ..۲۷

انتخاب اواپراتور برای اتاق‌ها        ۴۰

محاسبات سیکل ۴۶

فلو دیاگرام سردخانه۴۶

نمودار  p-h سردخانه….۴۷

آنتالپی…۴۹

محاسبه دبی ها…۵۳

انتخاب کندانسور            ۵۵

لوله کشی          ۵۶