بررسی سیستم های تبخیری و اهمیت آنها

 کد محصول: me247

تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول

انواع سیستمهای تبخیری و اهمیت آنها

فصل دوم

ذخیره سازی انرژی بوسیله سیستمهای تبخیری و کاربرد آنها در مناطق مختلف

فصل سوم

تحلیل کولر های تبخیری غیر مستقیم

فصل چهارم

ساخت و آزمایش کولر تبخیری غیر مستقیم

فصل پنجم

تحلیل سیستمهای تبخیری مرکب

فصل ششم

هوای اتمسفر

فصل هفتم

کولر گازی

فصل هشتم

بهینه سازی مصرف انرژی