اطلاعیه

استفاده از روش FMEA ، بررسی روشهای بازرسی و کنترل مونتاژ قطعات خودروی سایپا x131

کد محصول: me174

تعداد صفحات۱۵۵ صفحه فایل word

قیمت: ۳۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

با توجه به اینکه تولید خودرو به یک صنعت مهم و سود آور تبدیل شده است. لذا برای حفظ و پیشبرد این صنعت سود آور و اشتغال زا باید راهکارهای مختلفی در نظر گرفت.راهکارهایی از قبیل تولید خودرو با در نظر گرفتن نیاز مشتری،بالابردن ایمنی خودرو،ارتقاء کیفیت و …. می تواند در این زمینه کارساز و مفید باشد.در کشور ما ۲ خودروسازبزرگ و عمده به نامهای ایران خودرو و گروه خودرو سازی سایپا در این صنعت فعالیت می نمایند. عمده تولید گروه خودرو سازی سایپا خودروی سایپا ۱۳۱ می باشد.این خودرو پس از ۱۵ سال تولید جایگاه خود را به خوبی در بازار پیدا نموده است و امروزه تقریبا” در جای جای کشورمان رویت می شود.بنا به علل عنوان شده و با توجه به ضروریات بازار نسبت به مدل های اولیه تغییرات محسوس و زیادی کرده است.این خودرو دارای فرآیندهای گوناگونی است.از سالن پرس شروع شده و پس از طی نمودن سالنهای بدنه،رنگ،مونتاژ،وسالن روتوش تجاری شده و تحویل مشتری می گردد.یکی از این سالنها سالن مونتاژ می باشد.واتفاقا” اکثریت فرآیندها در همین سالن صورت می پذیرد.این سالن دارای ۷۳ ایستگاه کاری است و تمام قطعاتی را که بر روی خودرو مشاهده می فرمایید در همین سالن مونتاژ بر روی خودرو نصب می شود.

برای اینکه قطعات و ادوات درست نصب شوند باید آموزشهای لازم به اپراتورها داده شود. ودستورالعملهای مونتاژ که معروف به اپریشن می باشند جاری سازی گردند، دستورالعملهای بازرسی هم به همین ترتیب نگاشته شده و اجرا گردند.قطعات و یا تجهیزاتی که نصب می شوند باید دارای عملکرد صحیحی باشند.این عملکرد درست با نحوه مونتاژ آنها در ارتباط است. بعضی از مواقع بنا بر هر علتی ممکن است مونتاژ قطعه ای درست صورت نپذیرد و از چشمان اپراتورها پنهان بمانند.و یا حتی قطعه ای به علت کیفیت بد و نامطلوب عملکرد صحیحی نداشته باشد.برای جلوگیری از بروز چنین مواردی باید سیستم بازرسی وجود داشته باشد. این بازرسی ها مدون و به صورت مکتوب و در یک حیطه خاص تهیه شده باشندکه با اجرای دقیق این دستورالعملها ضمن اینکه کیفیت محصول تولیدی بالا میرود باعث کاهش نمره منفی در ادیتهای سایپا و ایدرو می‌گردد.که تمامی بند بند این دستورالعملها از پست بندی ۳۲دستگاه در ساعت استخراج و تنظیم شده است.

فهرست مطالب

فصل اول – تاریخچه خودروسازی در ایران

۱-۱- تاریخچه خودروسازی در ایران . ۲

۱-۲- شرکتهای خودروسازی در ایران . ۳

     ۱-۲-۱- شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال سابق) ۳

    ۱-۲-۲- شرکت خودروسازی سایپا . ۳

۱-۳- کیفیت در محصولات تولیدی  ۴

   ۱-۳-۱- کنترل کیفیت  ۴

۱-۴- فرآیند چیست؟ … ۸

   ۱-۴-۱- اهمیت نگرش فرآیندی در سازمان . ۹

   ۱-۴-۲- انواع فرآیندها .. ۱۰

      ۱-۴-۲-۱- فرایند اصلی (خدمت) ….. ۱۰

     ۱-۴-۲-۲- فرآیند پشتیبانی … ۱۰

     ۱-۴-۲-۳- زنجیره فرایند  ۱۰

     ۱-۴-۲-۴- مدیریت مبتنی بر فرآیند .. ۱۱

         ۱-۴-۲-۴-۱- روندها در مقابل نتایج   ۱۱

        ۱-۴-۲-۴-۲- پیشگیری در مقابل بازرسی ۱۱

        ۱-۴-۲-۴-۳- فرآیندها در مقابل گروه ها    ۱۲

        ۱-۴-۲-۴-۴- نگرش فرایندی و تفکر سیستمیک ۱۲

        ۱-۴-۲-۴-۵- نگرش فرایندی و کیفیت ۱۳

        ۱-۴-۲-۴-۶- جایگاه جدید مشتری در نگرش فرایندی     ۱۳

        ۱-۴-۲-۴-۷- نگرش فرایندی و آرمان مشترک (دورنمای سازمانی)… ۱۴

       ۱-۴-۲-۴-۸- تفکر تیم سلامت منطقه در مقابل تمرکز روی ساختار درونی(دولتی)… ۱۴

۱-۵- پایش عملکرد فرآیند ها  ۱۴

۱-۶- روشها و نحوه بازرسی در سالن مونتاژ خودروی پراید ۱۳۱ ۱۶

۱-۷- واژه های مهم و کاربردی ….. ۱۷

فصل دوم – هدف از انجام FMEA

۲-۱- هدف از انجام FMEA  ۲۰

۲-۲- تاریخچه FMEA …. 20

۲-۳- مسئولیت اجرای FMEA و انواع FMEA …. 20

۲-۴- موارد کاربرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA)    ۲۱

۲-۵- ویژگی های FMEA… 22

۲-۶- اطلاعات اولیه (پرونده FMEA) .. 27

۲-۷- مرور و تایید انجام FMEA  ۴۶

فصل سوم – روش نظارت بر کیفیت

۳-۱- روش نظارت بر کیفیت … ۵۰

۳-۲- شاخص چیست و چه اهمیتی دارد؟ . ۵۳

۳-۳- کاربرد شاخص ها . ۵۴

۳-۴- ویژگی های شاخص های خوب ….. ۵۴

۳-۵- کنترل کیفیت فرایند مونتاژ کاری …. ۶۰

فصل چهارم – بررسی دستورالعمل های مونتاژ صحیح و درست فرآیندهای مونتاژ قطعات

۴-۱- بررسی دستورالعمل های مونتاژ صحیح و درست فرایندهای مونتاژ قطعات … ۶۴

۴-۲- تشریح ستورالعمل بازرسی فرایند مونتاژ سایپا ۱۳۱    ۶۵

۴-۳- درجه اهمیت موارد بازرسی ….. ۶۶

۴-۴- مسئولیت ها ….. ۶۷

۴-۵- نحوه نمونه برداری توسط بازرس . ۶۸

فصل پنجم – بررسی دستورالعمل های اندازه گیری صحت گشتاور

۵-۱- بررسی دستورالعمل های اندازه گیری صحت گشتاور    ۸۶

۵-۲- نحوه تنظیم و اختصاص یک بازار  ۸۸

۵-۳- اندازه گیری گشتاور … ۹۰

۵-۴- سفتی پیچها ….. ۹۲

۵-۵- آشنایی با انواع آچارهای بادی و الکتریکی ، محدوده گشتاور و دقت آنها . ۹۶

۵-۶- انواع ابزارها از نظر نوع عملکرد .. ۹۷

۵-۷- بازرسی صحت گشتاور اتصالات .. ۱۰۳

۵-۸- تشریح دستورالعمل اندازه گیری صحت گشتاور    ۱۰۶

    ۵-۸-۱- حدود کاربرد … ۱۰۶

    ۵-۸-۲- تعاریف .. ۱۰۷

    ۵-۸-۳- درجه اهمیت آیتمهای بازرسی .. ۱۰۷

    ۵-۸-۴- نحوه تحلیل اولیه توسط بازرس . ۱۰۸

فصل ششم – بررسی دستورالعمل های بازرسی ادوات و تجهیزات الکتریکی

۶-۱- بررسی دستورالعمل های بازرسی ادوات و تجهیزات الکتریکی ۱۱۹

۶-۲- تشریح دستورالعمل بازرسی عملکرد ادوات الکتریکی خودروی سایپا۱۳۱ ۱۲۰

       ۶-۲-۱- هدف .. ۱۲۰

       ۶-۲-۲- حدود کاربرد  ۱۲۰

۶-۳- کاربرد .. ۱۲۰

      ۶-۳-۱- طرح کنترل….. ۱۲۰

      ۶-۳-۲- معیار پذیرش.. ۱۲۱

      ۶-۳-۴- شاخص دی پی یو ….. ۱۲۱

۶-۴- درجه اهمیت های آیتمهای بازرسی …. ۱۲۱

۶-۵- مسئولیتها ….. ۱۲۲

فصل هفتم – بررسی دستورالعمل های بازرسی از نظر عدم نفوذپذیری آب به داخل خودرو

۷-۱- بررسی دستورالعمل های بازرسی از نظر عدم نفوذپذیری آب به داخل خودرو … ۱۳۱

۷-۲- موقعیت و زاویه نازلها  ۱۳۲

۷-۳- خشک کن .. ۱۳۳

۷-۴- تشریح دستورالعمل بازرسی عدم نفوذ آب به داخل خودروی سایپا ۱۳۱ …. ۱۳۴

   ۷-۴-۱- تعاریف و کلمات مخفف … ۱۳۵

   ۷-۴-۲- درجه اهمیت موارد بازرسی ….. ۱۳۵

   ۷-۴-۳- مسئولیت ها ….. ۱۳۶

فصل هشتم – مقایسه نتیجه دستورالعمل سایپا ۱۳۱ با مدل قبلی یعنی پراید جی تی ایکس

۸-۱- مقایسه نتیجه دستورالعمل سایپا ۱۳۱ با مدل قبلی یعنی پراید جی تی ایکس  .. ۱۴۳

   ۸-۱-۱- مقایسه دستورالعمل های مربوط به فرآیند مونتاژ ۱۴۴

   ۸-۱-۲- مقایسه دستورالعمل های مربوط به صحت گشتاور اتصالات .. ۱۴۶

   ۸-۱-۳- مقایسه نمرات منفی دی پی یو ادوات الکتریکی   ۱۴۹

   ۸-۱-۴- بررسی نتایج دستورالعمل تست آب ۱۵۱

منابع و ماخذ . ۱۵۴

پیوست ها ….. ۱۵۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.