بررسی پارامترهای موثر بر طراحی چندراهه ورودی موتورخودرو

کد محصول: me173

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرستمطا لب

مقدمه …. ۵

مروری بر تحقیقات صورت گرفته در طراحی چندراهه ورودی .. ۷

نقش چندراهه ورودی در عملکرد موتور و پارامترهای طراحی.۱۱

انواع چندراهه ورودی  ۱۸

الف- چندراهه ورودی در موتورهای با سیستم سوخت رسانی تک نقطه ای … ۲۰

پارامترهای مورد نظر در طراحی ۲۰

۱- سطح مقطع شاخه ها ۲۲

۲- طول شاخه ها .۲۴

۳- جنس چند راهه .۲۵

ب-  چندراهه ورودی موتورهای با سیستم سوخترسانی چند نقطه ای … ۲۶

پدیده رم .۲۷

پدیده تنظیم …۲۸

اثر ابعاد چندراهه موتور سوخترسانی چند نقطه ای بر بازده تنفسی .. ۳۴

۱-    مخزن آرامش ۳۵

۲-     شاخه ثانویه

الف – طول لوله ثانویه .۳۷

ب- سطح مقطع ثانویه ..۳۸

۳- شاخه های اصلی

الف – طول لوله های  اصلی ۳۹

ب- سطح مقطع لوله های اصلی ۴۱

نیجه گیری از بررسی ابعاد هندسی چند راهه ۴۲

 چندراهه هندسه متغیر  ۴۲

مخزن آرامش متغیر ..۴۳

لوله ثانویه متغیر .۴۴

لوله های اصلی متغیر ۴۵

زمانبندی سوپاپها … ۴۸

 الف-  اثر بازشدن زودتر سوپاپ ورودی …۴۸

 ب – اثر بازشدن دیرهنگام سوپاپ ورودی ۵۰

 ج –   بسته شدن سوپاپ ورودی .۵۱

 د – زمانبندی متغیر سوپاپها  ۵۲

مراحل  شبیه سازی چندراهه ورودی …۵۴

۱- شبیه سازی یک بعدی  … ۵۵

۲- شبیه سازی سه بعدی …۵۸

الف – تحلیل حا لت دائم ۵۸

ب – تحلیل حالت غیر دائم  ۶۰

نرم افزارهای شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی . ۶۱

مراحل شبیه سازی سه بعدی .. ۶۱

 الف – مدل سازی ..۶۲

 ب- شبکه بندی .۶۶

ج – حل عددی ۶۷

معادلات حاکم بر جریان در چند راهه ورودی

الف –  معادله بقائی جرم ( پیوستگی )…۶۸

ب- معادله بقائی ممنتوم ..۶۸

ج – معادله ا نرژی .۶۹

د-اثر  آشفتگی ۷۰

مقدمه:

از زمان ساخت اولین خودرو تاکنون تلاشهای فراوانی در جهت بهبود عملکرد موتورهای احتراق

داخلی  صورت گرفته است. این بهبود در ابتدا بیشتر بر روی افزایش توان و گشتاور متمرکز بوده

است ولی درحال حاضر کاهش آلاینده ها و مصرف سوخت نیز از اهداف اصلی بشمار می روند

برای دستیابی به بهترین عملکرد موتور، تمامی اجزاء آن باید دقیق ۱ طراحی شوند. سیستم مکش

موتور بخشی از این اجزاء مهم بشمار میرود که باید بطور صحیح طراحی شود و معیار چگونگی

عملکرد آن با عبارت بازده تنفسی ۲ معلوم می شود و هدف افزایش هرچه بیشتر بازده تنفسی می

باشد. چندراهه ورودی وظیفه توزیع هوا و سوخت به سیلندرها را بر عهده دارد. عملکرد مطلوب یک

چندراهه ورودی توزیع یکنواخت مخلوط بین سیلندرها می باشد. در این صورت سیلندرها می توانند

عملکرد یکنواخت و یکسان داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.