طراحی روتوری جوینت ها و شناخت پمپ های آب

کد محصول: me71

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایل word

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه…. ۱
فصل اول: معرفی مجتمع فولاد خراسان.. ۲
واحد قراضه ۲
واحد ذوب: فرآیند فولادسازی.. ۳
واحد ریخته گری مداوم…. ۵
واحد نورد ۶
واحد تصفیه آب…. ۱۰
وادحد اکسیژن و هوای فشرده… ۱۱
تعریف مکانیزیم روتوری جوینت…. ۱۱

فصل دوم: ویژگی ها و خصوصیات آبها ۱۳
ویژگی های آب معمولی.. ۱۳
وزن مخصوص. ۱۴
چگالی آب.. ۱۴
لزجت یا ویسکوزیته…. ۱۴
نرم کردن آب با آهک و سوداش. ۱۵
واکنشهای آهک ۱۶
سختی کربناته. ۱۶
سختی غیر کربناته… ۱۶
حذف سیلس… ۱۷
تهیه آب برای صنعت با روش های نوین. ۱۷
مشخصات آبهای صنعتی.. ۱۸
طریقه نرم کردن آب (گرفتن سختی آب) . ۱۹
احیا رزین. ۲۰

فصل سوم: علل خوردگی در سیکل آب و بخار  ۲۱
مهمترین عواملی که در واکنشهای خوردگی دخالت دارند ۲۱
مواد مورد استفاده در روتوری جوینت…. ۲۱
شکل ظاهری اکسید آهن …. ۲۳
عوامل موثر در روند خوردگی… ۲۴
رسوبات مسی ۲۵
راههای کاهش ناخالصی های آب ۲۵

فصل چهارم: سیل های مکانیکی یا آب بندهای مکانیکی…. ۲۸
ویژگی های آب بندهای مکانیکی یا سیل های مکانیکی ۳۰
فنر پیچشی یک آب بند مکانیکی ۳۱
بوش یا فشنگی آب بند مکانیکی.. ۳۲
انواع آب بندهای محوری ۳۲
انواع آب بندها…. ۳۳
آب بندهای Visco ۳۳
آب بندهای حلزونی ۳۳
آب بندهای بوش مانند… ۳۳
آب بندهای حلقوی لیسه ای. ۳۴
آب بندی فرفلوئید. ۳۴
آب بندهای هادی سطح ۳۴
قسمت اطراف آب بند…. ۳۵
آب بندهای با سطح حلقوی…. ۳۵
مواد سطح آب بندهای مکانیکی. ۳۷
پوشش دادن روی آب بندها.. ۳۸
معرفی سیلیکوی کارباید… ۳۸
تنگستن کارباید نوع A. ۳۹
علل شکست آب بندها… ۳۹
انتخاب آب بندهای مکانیکی. ۴۰
آب بندهای بالانسی.. ۴۰
آب بندهای مکانیکیPTFE  ۴۱
مواد حمله کننده به آب بندهای مکانیکی…. ۴۲
سطوح سیلیکون کاربایدها.. ۴۲
آب بندهای مکانیکی کربنی. ۴۳
عوارض ناشی از انتخاب نادرست مواد…. ۴۴
نرخ بالانس.. ۴۵
نظریه علمی اصلی عملیات…. ۴۶
مقدار ثابت PV… ۴۷
انتقال حرارت در آب بندهای مکانیکی… ۴۸
تاثیرات گرما بر روی کارایی آب بند و رفتار آن… ۵۱
موج دار شدن در اثر گرما. ۵۲
خال یا تاول زدن کربن. ۵۲
تاثیر بر فرآیند جریان… ۵۲
تبادل گرمایی و طرز عمل صفحه و پوششها… ۵۳
آب بندهای مکانیکی پایه نیکل دار…. ۵۴
متعلقات فلزی آب بندها.. ۵۴
الاستومرها.اورینگها ۵۴
علل خرابی اورینگها در یک آب بند مکانیکی… ۵۵
تراز کردن آب بندهای مکانیکی.. ۵۶
مواد شیمیایی غیر موثر P-658RC . ۵۶
تنش کششی در لوله و پوسته کروی…. ۵۷
معادله پیوستگی….  ۵۸

فصل پنجم: فنرهای مکانیکی… ۶۱
فنرهای فشاری..  ۶۱

فصل ششم: طراحی و بهینه سازی روتوری جوینت . ۶۵
تاریخچه روتوری جوینت.. ۶۵
طراحی و ساخت روتوری جوینت… ۶۷
قطعات روتوری جوینت ۶۷
بدنه اصلی روتوری جوینت …. ۶۹
آب بند مکانیکی … ۷۲

فصل هفتم: پیرامون پمپهای آب …. ۷۵
تعریف پمپ .  ۷۵
پمپ های سانتریفوژ .  ۷۶
پمپ های رفت و برگشتی . ۷۷
پمپ های چرخ دنده ای یا گیر پمپ .. ۷۸
کاویتاسیون … ۷۹
انواع پمپ ها  ۸۰
مهمترین ترکیبات عمومی مواد ساختمانی پمپ ها . ۸۰
محفظه آب بندی پمپها. ۸۱
رینگ تعادل  ۸۱
قسمت های اساسی یک پمپ گریز ار مرکز …  ۸۳
مکانیکال سیل .. ۸۳
کنترل نونر  ۸۴
نصب پمپ ها در آبرسانی  … ۸۶
پمپ های گریز از مرکز و کاویتاسیون در پمپ ها .  ۸۷
تاریخچه پمپ گریز از مرکز   ۸۷
پمپ گریز از مرکز چگونه کار می کند ..  ۸۷
دسته بندی پمپ های گریز از مرکز ……..  ۸۸
دو جزء اصلی پمپ های گریز از مرکز .  ۸۹
پروانه ها …  ۸۹
تیغه .  ۹۰
مزایا و معایب استفاده از پمپ گریز از مرکز   ۹۰
نابالانسی در پمپ گریز از مرکز…  ۹۱
دلایل بروز نابالانسی…  ۹۱
منابع و ماخذ .  ۹۲

چکیده:
یکی از مسئله های مهم در صنعت اتصالات می باشد که عبارتند از اتصالات جداشدنی و اتصالات دائم ولی نوع دیگر از اتصالات که در این مقاله بررسی می شود برگرفته از اتصالات جداشدنی است که به آن اتصالات چرخشی یا rotory joint         می گویند .
این مکانیزیم کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد و نقش آن با توجه به کاربرد آن و حتی شکل ظاهری آن نیز فرق می کند، ولی مکانیزیم یکی است و آن عبور یک سیال از بین دو لوله جدا از هم که یکی از لوله ها ثابت و دیگری متحرک می باشد و برگشت سیال از همان مسیر ولی با مکانیزیم خاصی که در این فرایند دو لوله از طرف سطح مقطع روی هم حالت اتصال لغزشی دورانی دارند، که باید آب بندی در آن محل صورت بگیرد که مسئله مهمی می باشد و اساس کار روتوری جوینتها می باشد که در این مقاله به بررسی و طراحی و تحلیل آن پرداخته شده است.