سیستم های انتقال قدرت و اجزای انعطاف پذیر مربوط به درس طراحی اجزا

کد محصول: me68

تعداد صفحات: ۲۳۶ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه:
فصل اول: طنابها
فصل دوم: زنجیرها
فصل سوم :تسمه ها
فصل چهارم:تحقیق طناب
فصل پنجم: تحقیق تسمه با بررسی پدیده ارتعاش
فصل ششم:تحقیق زنجیر
فصل هفتم: تحقیق طناب به زبان اصلی
فصل هشتم: تحقیق تسمه به زبان اصلی
نهم:تحقیق زنجیر به زبان اصلی