پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME13 -دانلود مقاله مکانیک ساخت و تولید : طراحی گیربکس 16 سرعته؛

کد محصول: me13

فرمت فایل word

تعداد صفحات : 93 صفحه

قیمت: 20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

            فهرست

            مقدمه               

            ماشين تراش                                                                                                         

            اندازه ماشين تراش                                                                                        

            قستهاي اصلي ماشين تراش                                                                              

            طرز انتقال قدرت وحركت از الكترو موتوربه محوراصلي                                                

            اقتصاد ماشين كاري                                                                                       

            ارائه پروژه بعنوان يك مسئله                                                                             

            معلومات پروژه                                                                                             

            مجهولات پروژه                                                                                            

 

            فصل اول

            بررسي و تحليل گيربكسها در حالات مختلف و گزينش بهترين حالت                      

            تغيير دور                                                                                         

            انواع گيربكسهاي مكانيكي براساس قواعد حاكم بر دورهاي خروجي آنها                   

            فصل دوم

            رسم دياگرامهاي اسكلتي ،سرعت وچرخدنده اي گيربكس                                            

            محاسبه فرمول ساختماني   

                                                                        

            گزينش بهترين حالت براي فرمول ساختماني                                                 

            دياگرام اسكلتي                                                                                            

            دياگرام سرعت                                                                                             

            دياگرام چرخدنده اي                                                                                      

            فصل سوم

            تعيين تعداد دندانه هاي چرخدنده ها                                                         

            سفارشات لازم جهت محاسبه تعداد دندانه                                                              

            فصل چهارم

            محاسبه مشخصات مربوط به گيربكس                                                         

            محاسبه مدول و قطر چرخ دنده ها                                                            

            فاصله بين شفتها                                                                                          

            طول شفتها

            ابعاد پوسته گيربكس

            انتخاب مسير بحراني گيربكس                                                                           

            تعيين دقيق جايگاه چرخ دنده ها روي هر شفت                                                       

            فصل پنجم

            انتخاب الكترو موتور ومحاسبه راندمان گيربكس                                                        

            محاسبه توان خروجي گيربكس                                                                          

            محاسبه راندمان گيربكس                                                                                 

            توان روي هر شفت گيربكس                                                                   

            محاسبه توان الكترو موتورمورد نياز

            فصل ششم

            نيروهاي وارد به چرخ دنده هاومحاسبه دقيق مدول                                                    

            درگيريz4 با z5                                                                               

            درگيريz6 با z7                                                                               

            درگيريz10 با z11                                                                                     

            درگيري z16 با z17                                                                                    

            درگيري z18 با z19                                                                                    

            محاسبه دقيق مدول                                                                                      

            فصل هفتم

طراحي شفتها                                                                                         

آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه xy

آناليز نيرويي شفت چهارم در صفحه yz                                                           

محاسبه گشتاور پيچشي بحراني شفت چهارم                                                      

محاسبه قطر شفت چهارم در حالت استاتيكي                                                     

محاسبه تنش حد تحمل شفت چهارم                                                              

محاسبه قطر با استفاده از معيارهاي ديناميكي

فصل هشتم

طراحي تسمه   

رابطه بين كششها در قسمتهاي شل و سفت تسمه                                                         

طراحي سيستمهاي انتقال قدرت تسمه اي با تسمه هايv  شكل                               

مشخصات تسمه مورد نياز به طور خلاصه

فصل نهم

طراحي بلبرينگ ها                                                                                   

محاسبه عكس العملها در ياتاقانها

چند نكته در مورد طراحي ياتاقانها                                                                  

انتخاب ياتاقانها مناسب                                                                               

فصل دهم

طراحي خارها                                                                                         

مقدمه اي در مورد طراحي خارها                                                                   

طراحي خارها                                                                                         

منابع و مأخذ

مقدمه

فلز تراشي كه معمولا ماشينكاري ناميده مي شود عبارتست از برداشتن فلز ناخواسته از قطعه كار به شكل تراشه و تبديل آن به محصول تمام شده اي با اندازه و شكل و پرداخت دلخواه به سبب آنكه قسمت عمدهاي از فراورده هاي صنعتي دربرخي از مراحل توليد خود به ماشينكاري نياز دارند لذا بيش از شصت بيليون دلار در آمريكا صرف اين صنايع مي شود.

            عمل ماشينكاري ممكن است خشن و نسبتا غير دقيق از قبيل تميز كردن قطعات ريختگي يا آهنگري شده ، و يا كار بسيار دقيقي با خورند 2.5 ميكرون (0.0001 اينچ) يا كمتر باشد . بدين ترتيب ، بدون ترديد فرايند ماشينكاري ازمهمترين فرايندهاي اساسي توليد است .

            طي هشتاد سال اخير تحقيقات و آزمايشهاي زيادي در مورد فرايندهاي ماشينكاري صورت گرفته است كه به درك بهتر خود فرايند وسطوح ايجاد شده با آن منتهي شده است . در حاليكه تحقيقات انجام شده به پيشرفتهايي در زمينه افزايش فن آوري اين فرايند منجر شده است ولي بعلت پيچيدگي آن ، پيشرفت كمي در زمينه كسب تئوري كامل تشكيل تراشه حاصل شده است ، بسياري از تئوريها خواص تغيير شكل مومسان قطعه كار را ناديده انگاشته و ياواكنشهاي بين قطعه و ابزار را بنحو مناسبي در نظر نگرفته اند.

            فلز تراشي نوعي فرايند تغيير شكل محدود نشده (مانند آزمايش كشش ) با كرنش بسيار زياد (تغيير شكل مومسان ) است كه ازنرخ كرنش بسيار بالايي برخوردار است . اين ويژگيها فرايند فلزتراشي را منحصر به فرد ميسازد . با در نظر گرفتن متغيرهايي از قبيل شكل هندسي ابزار ، طيف وسيع جنس ابزار ، دما يا مشكلات حرارتي و شرايط بسيار متنوع عملكرد ماشينهاي اين فرآيند ، مسئله پيچيده تر مي شود .

            علاوه بر اين محيطي كه فرآيند در آن صورت مي گيرد ، تاثير بسزايي در نتايج حاصله دارد كه هدف ما مجسم كردن همه اينها براي يك مهندس در ميدان عمل مي باشد .

            ماشينهايي كه براي تراشيدن فلزات به كار مي روند به ماشينهاي ابزار موسومند . قطعه كار در دستگاه نگهدارنده نگه داشته مي شود و از يك ابزار تراش براي ماشينكاري فلز استفاده مي شود . معمولا ماشينهاي ابزار ، ابزارهاي تراش و دستگاههاي نگهدارنده قطعه كار هر كدام توسط شركتهاي جداگانه ساخته مي شود و در اين ميان ابزاربندي خيلي گران و حتي ممكن است گرانتر از خود ماشين ابزار باشد .براي تراش فلزات مختلف متغيرهاي ورودي ماشينهاي ابزار بايد تعيين شوند .

         ماشين تراش

         ماشين تراش يكي از قديمي ترين و پر اهميت ترين ماشينهاي افزار است . اصول كار آن اين است كه قطعه كار را در مقابل يك لبه برنده (قلم) مي گرداند . لبه برنده يا قلم قابل كنترل بوده و مي تواند در طول و عرض ماشين و با هر زاويه اي نسبت به محور ماشين حركت داده شود .

         ماشينهاي تراش را صرف نظر از اندازه و طرح آنها بر حسب روش كنترل آنها طبقه بندي مي كنند كه عبارتند از :

         ماشينهاي دستي

         ماشينهاي اتوماتيك

         ماشينهاي نيمه اتوماتيك

         ماشينهاي تراش duplicating lathes

         الف ) ماشينهاي تراش دستي :

         در اين نوع ماشين هيچ نوع سيستم كنترل اتوماتيك وجود ندارد، يعني تمامي عمليات توسط اپراتور كنترل مي شود .

         ماشينهاي تراش دستي اغلب در موارد زير به كار برده مي شوند :

a)   موقعي كه ماشينكاري تعداد كمي قطعه كار (كمتر از 12 قطعه) مطرح بوده و اندازه قطعه كار كوچك است .

b)   براي ساخت مدل در كارگاههاي مدلسازي و ابزار سازي .

c)    براي تراشيدن قطعات بزرگي كه يك بار براده برداري از روي آنها يك ساعت و يا بيشتر وقت لازم است .

         موقعي كه قطعات مشابهي را ماشينكاري مي كنيم، بهتر است از اين نوع ماشين تراش استفاده كنيم، زيرا بستن قطعه كار به روي ماشين وقت كمتري نسبت به ماشين تراش نيمه اتوماتيك لازم دارد .

         ب ) ماشين تراش نيمه اتوماتيك :

         ماشينهاي تراش نيمه اتوماتيك بر حسب ميزان عملياتي كه مي توان در روي آنها به طور اتوماتيك انجام داد، متفاوتند . ولي به هر حال، تمامي ماشينهاي نيمه اتوماتيك در طي سيكل ماشينكاري نياز به توجه كارگر دارند و بستن و باز كردن قطعه كار نيز توسط كارگر انجام مي گيرد . در بعضي از ماشينها، تنها كاري كه كارگر انجام مي دهد عبارت است از دادن يك حركت آغازي به كشويي عرضي، در نقاط بخصوص از سيكل عمليات . در برخي ديگر از ماشينهاي نيمه اتوماتيك، كارگر مي تواند سيكل عمليات را متوقف كند و كله گربه (گيره اي است كه حركت را از محور ماشين به قطعه كار منتقل مي كند) را باز كرده و قطعه كار را معكوس ببندد .

         ج ) ماشين تراش اتوماتيك :

         ماشين تراش اتوماتيك طي سيكل كار، نياز به توجه كارگر ندارد . ولي در اغلب آنها قطعه كار توسط كارگر به روي ماشين بسته و يا از روي آن باز مي شود . سيكل ماشينكاري نيز توسط دست كارگر شروع مي شود ولي عمليات به طور اتوماتيك انجام داده شده و ماشين به طور اتوماتيك متوقف مي گردد .

         د ) ماشينهاي تراش duplicating lathes :

         ماشينهاي دوپليكاتور شامل كپي تراش، تراسر، پروفيلينگ، كنترل عددي و ماشينهاي تراش مخصوص براي تراشيدن مسيرهاي پيوسته مي باشد . تمامي اين ماشينهاي تراش چندكاره بوده و مي توان آنها را براي تراشيدن منحنيهاي داخلي و خارجي آداپته كرد.

         اندازه ماشين تراش

         اندازه ماشين تراش توسط دو مختصه مشخص مي شود

         اندازه قطر قطور ترين قطعه كاري كه مي توان روي ماشين تراش تراشيد .

         طول بستر ماشين تراش

         طول بستر ماشين تراش : عبارت است از تمامي طول ريلهاي آن كه دستگاه مرغك فرعي و ساپورت روي آنها حركت مي كنند.. طول طويلترين قطعه كاري كه مي توان به ماشين بست برابر است با طول بستر ماشين تراش منهاي فاصله اي كه توسط دستگاه مرغك فرعي، محور اصلي، صفحه نظام و مرغك اصلي اشغال شده است .

         مشخصات زير مختصات يك ماشين تراش جديد از نوع 6ft*13in را بيان مي كند :

         -aارتفاع تراش از بستر ماشين 13in مي باشد.

         -b ارتفاع تراش از ساپورت عرضي

         -cطول بستر ماشين 72in مي باشد .

         -dفاصله بين دو مرغك 49in است .

         توجه بايد داشت كه عملا ارتفاع تراش از ساپورت عرضي به مقدار قابل توجهي كوچكتر از ارتفاع تراش از بستر ماشين است .

         شكل (1) چگونگي اندازه گيري ابعاد ماشين تراش را نشان مي دهد:

         كه در آن A  طول بستر ماشين تراش،B  فاصله بين دو مرغك،C  قطر كارگير از روي بستر ماشين تراش وD   قطر كارگير از روي كشويي عرضي، مي باشند .

         شكل (1)

         قسمتهاي اصلي ماشين تراش

         وظيفه اصلي هر ماشين تراش بدون توجه به پيچيدگي آن عبارتست از گرداندن قطعه كار در مقابل ابزار برش(0قلم و غيره )ميباشد . ابزار برش در ماشين قابل كنترل است .

         هر يك از قسمتهاي مختلف اين دستگاه يكي از كارهاي زير را انجام مي دهند

         1 – عامل حركت و قدرت درماشين

         2- عامل نگهدارنده و گرداننده قطعه كار

         3- عامل نگهدارنده ، حركت دهنده و هدايت كننده ابزار برش (قلم )

         طرز انتقال قدرت و حركت از الكترو موتور به محور اصلي

         قدرت الكترو موتور به وسيله سيستم تسمه ، چرخ تسمه ويا توسط يك سيستم چرخدنده اي به مكانيزمهاي مختلف انتقال قدرت منتقل ميشود . سرعت گردش محور اصلي را به چهار فرم زير ميتوانيم تغيير دهيم :

a)   با انداختن تسمه روي پله هاي ديگر از چرخ تسمه پلكاني

b)   با جابجايي چرخ دنده ها و ايجاد نسبتهاي مختلف در سيستم چرخ دنده اي

c)    با عوض كردن موقعيت پولي

d)   كنترل سرعت هيدروليكي

         در اغلب ماشين تراش ها از يك پولي دو تكه براي كتترل سرعت محور كار استفاده مي كنند و اين پولي بوسيله يك سيستم هيدرو ليكي درقسمت بالاي ماشين تراش حركت داده مي شود.

         در اغلب ماشين تراش ها از يك پولي دو تكه براي كتترل سرعت محور كار استفاده مي كنند و اين پولي بوسيله يك سيستم هيدرو ليكي درقسمت بالاي ماشين تراش حركت داده مي شود :

         در اغلب ماشين تراش ها از يك پولي دو تكه براي كتترل سرعت محور كار استفاده مي كنند و اين پولي بوسيله يك سيستم هيدرو ليكي درقسمت بالاي ماشين تراش حركت داده مي شود :

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 sima در تاریخ: ی 07 شهریور 1395 ، ساعت 10:06 ب ظ
ME13 -عنوان: طراحی گیربکس 16 سرعته؛
نقل قول
 

راهنمای خرید

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi